Publicaties

Geleerde lessen
De belangrijkste geleerde lessen uit diverse casussessies (pdf)

Themakaders
De partijen in het convenant hebben voor verschillende thema’s een beleggingsraamwerk opgesteld op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur:

Jaarrapportage 2018-2019
Bekijk het online magazine met de resultaten van het Convenant Verzekeringssector.

NGO-expertiselijst (pdf)

Convenant Verzekeringssector (pdf)
Lees de volledige tekst van de overeenkomst.

Intentieverklaring verzekeringssector (pdf)