Eva Smulders, CNV Internationaal, IMVO Coördinator: ‘De bal ligt bij de bedrijven’

Het Local Expert Network kan veel voor bedrijven gaan betekenen, zegt Eva Smulders, IMVO-coördinator van CNV Internationaal. Lokale experts kunnen op en rond productielocaties onderzoek doen naar risico’s. Maar de bal ligt bij bedrijven.

Eva Smulders

© Eva Smulders

Local Expert Network

“Het Local Expert Network biedt bedrijven de mogelijkheid om op locatie onderzoek te doen naar de mogelijke risico’s in en rond de productielocaties. Bedrijven vertrouwen vaak op de uitkomsten van audits in de fabrieken waar hun producten vandaan komen. Als de vinkjes zijn gezet, is het oké. Maar due diligence op mensenrechten gaat verder dan audits. Als je wilt weten hoe het echt zit, moet je dieper onderzoek doen en alle betrokkenen spreken.

Mensen uit het Local Expert Network kunnen dat onderzoek doen. Zij vormen een uitstekende aanvulling op Nederlandse consultants omdat ze de lokale realiteit goed kennen. Het zijn mensen met kennis van zaken, juristen, vakbondsleiders en consultants. Ze hebben in de trainingen geleerd hoe ze een risico-onderzoek moeten doen en een rapport moeten schrijven. Ze hebben eerst vijf webinars gevolgd over de verschillende Human Rights-risico’s en hebben vervolgens tijdens de fysieke training in 2022 ervaringen en geleerde lessen gedeeld en geoefend met rollenspellen. Dat was enorm waardevol.

De uitdaging is om het netwerk in een stevige vorm te gieten, zodat het verder gaat, ook als het convenant straks ophoudt. Denk aan een online platform en kennisbank. Wij hebben als CNV de taak op ons genomen om te onderzoeken hoe we het Local Expert Network voor de toekomst kunnen verankeren. Maar het gaat pas echt werken als bedrijven er de waarde van inzien en de inzet van het Local Expert Network daadwerkelijk benutten.”

Samenwerking

“Het laatste convenantsjaar valt er nog veel te doen. Wij zijn samen met Global March bezig om een risicoanalyse te maken van de rijstketen in Cambodja. Rijst staat in de top-10 van meest ingekochte producten van FNLI-leden. De ketenanalyse biedt bedrijven inzicht in de risico’s die er in de rijstketen spelen en wat zij kunnen doen om die risico’s aan te pakken. Wij leveren onze bijdrage door bedrijven met kennis te voeden, we hopen dat bedrijven daarmee aan de slag gaan.

De nieuwe subsidieregeling Sectorale Samenwerking biedt nog steeds mogelijkheden om risico’s gezamenlijk aan te pakken en daarbij ook maatschappelijke organisaties te betrekken. Maar de bal ligt helemaal bij bedrijven. Zij moeten het initiatief nemen. Hopelijk gaat de Due Diligence Roadshow helpen om contacten te leggen en de mogelijkheden van samenwerking, ook met het Local Expert Network, bij individuele bedrijven op het netvlies te krijgen.”