Organisatie

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties heeft het Convenant Duurzame Kleding en Textiel over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector ondertekend. Het streven is om in de productielanden de veiligheid en gelijkheid van werknemers te verbeteren en milieuverontreiniging en dierenleed te voorkomen.

Na de ondertekening van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel op 4 juli 2016 hebben de partijen een stuurgroep opgezet om leiding te geven aan het uitvoeringsproces.

Stuurgroep

De leden van de stuurgroep vertegenwoordigen de ondertekenaars van het convenant. De stuurgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Onafhankelijke voorzitter: Pierre Hupperts (onafhankelijke IMVO-deskundige) 

Nederlandse rijksoverheid
- Wilma van Hunnik (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
- Joost Lina (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Brancheorganisaties: 
- Jeroen van Dijken (INretail (voorheen VGT))
- Femke den Hartog (INretail)
- Nienke Steen (Modint)

Vakbonden:
- Sarah Baghat (FNV)
- Kitty Huntjens (CNV)

Maatschappelijke organisaties: 
- Lonneke Bakker (Vier Voeters)
- Jeroen van der Heijden (UNICEF)
- Tamar Hoek (Solidaridad)

Bedrijven: 
- ZsuZsa Kozma (Vanillia)
- Shirley Schijvens (Schijvens Corporate Fashion) 
- Marijke Willemsen (WE Europe B.V.)

Secretariaat ondergebracht bij de SER

Een speciaal secretariaat ondersteunt de uitvoering van het convenant. Dit secretariaat is ondergebracht bij de SER (Sociaal-Economische Raad) in Den Haag. De SER heeft ook de onderhandelingen begeleid die uiteindelijk tot het convenant hebben geleid. Het secretariaat ondersteunt de stuurgroep. Verder adviseert en helpt het de aangesloten bedrijven bij de activiteiten waartoe zij op grond van het convenant verplicht zijn. Het secretariaat is ook verantwoordelijk voor het toetsen van de plannen van aanpak en voor het voorstellen van gezamenlijke activiteiten.

Financiering

De rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld voor het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Dit komt uit de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is gedurende twee jaar beschikbaar. Daarnaast neemt ook de SER 20% van de noodzakelijke financiering voor zijn rekening. In het convenant staat dat de kleding- en textielsector samen met de overheid zal werken aan voorstellen voor structurele financiering.

Klachten en geschillencommissie

Ook is er een klachten- en geschillencommissie ingesteld.