Publicaties

OESO alignment assessment
De OESO heeft in detail bekeken in hoeverre de werkwijze van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel overeenkomt met haar richtlijnen voor de textiel- en schoensector. Het Convenant heeft hierop een reactie geformuleerd.

Productielocatielijst
Waar laten de bedrijven die het convenant hebben ondertekend hun kleding maken? Bekijk een kaart met productielocaties.

Verantwoordelijkheid in coronacrisis
- Partijen roepen op tot maatschappelijke verantwoordelijkheid in coronacrisis (pdf)
- Responding responsibly to the COVID-19 crisis: Joint priorities for the garment sector (Engels, pdf)

Agreement on Sustainable Garments and Textile Midterm Evaluation 2019
- Final report (pdf)
- Algemene conclusies & samenvatting (pdf)
- Appreciatie (pdf)

Convenant Duurzame Kleding en Textiel (pdf)
Lees de volledige tekst van de overeenkomst.

Cases brought forward based on the production locations 2018 (Engels, pdf)

Handboek natte processen
Dit handboek, opgesteld door Solidaridad samen met het Convenant, geeft bedrijven praktische handvatten hoe de zogenoemde natte processen, waaronder het kleuren, printen en behandelen van textiel, in kaart te brengen en hun impact op het milieu aanzienlijk te verminderen.

Factsheet 2019 International RBC Agreement AGT (pdf)
Facts & Figures

Factsheet 2018 International RBC agreement AGT (pdf)
Facts & Figures

Beoordelingskader (pdf)
De bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben toegezegd zich te houden aan een aantal afspraken. In het beoordelingskader staan de eisen waaraan de bedrijven moeten voldoen.

Criteria voor communicatie door bedrijven (pdf)
Bedrijven die deelnemen aan het convenant moeten ook communiceren over hun inspanningen voor duurzame productie. In de notitie zijn uitgangspunten geformuleerd.

Klachtenprocedure (pdf) 
Onderdeel van de overeenkomst is de mogelijkheid voor benadeelden om een klacht in te dienen over bedrijven. In het document wordt de procedure omschreven.

Toegang tot herstel (pdf)
Uitleg voor de toegang tot herstel via het aanhangig maken van een geschil of het indienen van een klacht.

Jaarrapportage 2019 (online magazine)
Bekijk het online magazine met de resultaten van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Jaarrapportage 2018 (online magazine)
Bekijk het online magazine met de resultaten van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Jaarrapportage 2016/2017 (pdf)
Wat zijn de resultaten van het convenant in het eerste jaar? Lees het in de jaarrapportage.

Jaarrapportage 2016/2017 (online magazine)
Bekijk het online magazine met de resultaten van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Jaarrapportage 2017, factsheet 1
Begeleidende facts & figures van de jaarrapportage 2017

Jaarrapportage 2017, factsheet 2
Begeleidende facts & figures van de jaarrapportage 2017


Tools
In het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zijn verschillende tools en guidance-documenten ontwikkeld die bedrijven ondersteunen bij het doen van due diligence. Meer informatie over de tools