Doe mee!

Om impact te kunnen realiseren, is het van belang dat zo veel mogelijk Vlaamse en Nederlandse bedrijven, maar ook aanbestedende diensten zich bij Initiatief TruStone aansluiten.

Voor bedrijven

Het Initiatief TruStone helpt bedrijven om te voldoen aan internationale richtlijnen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven die hier geen aandacht aan besteden lopen bedrijfseconomisch risico. Afnemers geven de voorkeur aan bedrijven die deze vraagstukken proberen op te lossen in hun keten. Dit levert deze bedrijven ook reputatiewinst op.

Lees meer over wat het Initiatief voor u kan betekenen

Voor aanbestedende diensten

De centrale overheden van Nederland en Vlaanderen vragen nadrukkelijk dat aanbestedende diensten zich houden aan de internationale voorwaarden bij aanbestedingen zoals verwoord in internationale richtlijnen. Aanbestedende diensten hebben vaak onvoldoende capaciteit om voor specifieke branches en producten goed invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Lees meer over wat het Initiatief voor u kan betekenen

Informatie en meedoen

Voor meer informatie over voorwaarden en tarieven van deelname aan Initiatief TruStone kunt u contact opnemen met een van de aangesloten brancheorganisaties of met de SER in Den Haag InitiatiefTruStone@ser.nl.