Doe mee!

Om impact te kunnen realiseren, is het van belang dat zo veel mogelijk Vlaamse en Nederlandse bedrijven, maar ook aanbestedende diensten zich bij Initiatief TruStone aansluiten.

Meedoen is van belang vanwege de impact in de keten. Afnemers vragen ook steeds vaker om duurzame natuursteen. De belangrijkste afnemers in deze sector zijn misschien wel overheden. Nu al zien we dat steeds meer overheden in hun aanbestedingen van hun leveranciers eisen dat ze due diligence uitvoeren.

Bedrijven die deelnemen aan het convenant zullen worden geholpen bij het opzetten en uitvoeren van due diligence. Zij dragen zo bij aan verbeteringen in de keten en maken tevens meer kans om aanbestedingen te winnen.

Aanbestedende diensten die deelnemen aan het convenant kunnen worden ondersteund bij het formuleren van de uitvraag en bij het monitoren van de voortgang.

Informatie en meedoen

Voor meer informatie over deelname aan Initiatief TruStone kunt u contact opnemen met een van de aangesloten brancheorganisaties of met de SER in Den Haag InitiatiefTruStone@ser.nl.