Groevegebieden van de aangesloten bedrijven van het Initiatief TruStone

Bedrijven die zijn aangesloten bij het Initiatief TruStone, verstrekken een lijst van groevegebieden waaruit zij hun stenen krijgen geleverd. Deze lijst wordt jaarlijks in geaggregeerde vorm gepubliceerd. Dit is een belangrijke stap naar een transparantere keten. Maar transparantie is niet het doel op zich, het doel is substantiële stappen van verbetering in de keten te bereiken voor groepen die negatieve gevolgen ervaren. Hoe draagt de lijst van groevegebieden hieraan bij?

  • Maatschappelijke organisaties kunnen onderzoek doen in de keten op basis van de lijst van groevegebieden. Dit vergroot het inzicht in risico’s van bedrijven en versterkt hun aanpak. Ook wordt hiermee de stakeholderdialoog versterkt en relevanter gemaakt.
  • Werknemers in de groeves waaruit de ondertekenaars van het Initiatief hun steen halen kunnen een klacht indienen wanneer hun rechten worden geschonden. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens of milieu behartigen kunnen dit ook doen.
  • De lijst van groevegebieden heeft ook als doel om samenwerking en gezamenlijke activiteiten te bevorderen zoals verbeterprogramma’s in de groeves of het gezamenlijk aanpakken van klachten. De lijst laat zien waar productie geconcentreerd is. Het Secretariaat heeft inzicht uit welke groeves door meerdere aangesloten bedrijven steen wordt gebruikt .
Angola
België
Brazilië
Cambodja
Canada
China
Duitsland
Egypte
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
India
Iran
Italië
Jordanië
Kroatië
Libanon
Marokko
Noorwegen
Portugal
Spanje
Turkije
Vietnam
Zimbabwe
Zuid Afrika
Zweden
Zwitserland

Daarnaast is er nog een beperkt aantal materialen waarvan het groevegebied onbekend is en buiten de ondergenoemde provincies, districten, gemeentes liggen. Er zijn ook materialen uit Madagascar maar daar zijn vooralsnog geen enkele groevegebieden van bekend.