Doe mee!

Om impact te kunnen realiseren, is het van belang dat zo veel mogelijk Vlaamse en Nederlandse bedrijven, maar ook aanbestedende diensten zich bij Initiatief TruStone aansluiten.


Voor bedrijven

Natuursteenimporteurs, natuursteenbewerkers, aannemers, bouw- en infrabedrijven en retailbedrijven in tuin- keuken- en bouwmaterialen kunnen zich aansluiten bij het Initiatief TruStone.

Lees meer over wat het Initiatief voor u kan betekenen

Er gelden verschillende voorwaarden en tarieven voor:

A. Bedrijven die niet zelf importeren, maar uitsluitend inkopen bij Nederlandse of Belgische importeurs;
B. Bedrijven die zelf importeren, maar uitsluitend materialen die zijn gewonnen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte;
C. Bedrijven die zelf importeren, waaronder materialen die zijn gewonnen en/of verwerkt buiten de Europese Economische landen.

Wat verwacht TruStone van bedrijven?

Groep A: bedrijven die niet zelf importeren:

 • Bedrijven bevragen hun leveranciers over de herkomst van hun materialen en over de mogelijke risico’s voor mens, dier, natuur en milieu;
 • Als leveranciers na herhaaldelijk vragen geen informatie verstrekken of niet bijdragen aan vermindering van risico’s, dan overweegt het bedrijf om een andere leverancier te zoeken;

Groep B: importeurs van materialen die uitsluitend zijn gewonnen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte:

 • Beperkte due diligence: bedrijven brengen de herkomst van hun materialen in kaart.
 • Bedrijven rapporteren jaarlijks vertrouwelijk over de herkomst van hun materialen in een beveiligde webtool aan het SER-secretariaat

Groep C: importeurs van materialen uit risicolanden:

 • Volledige due diligence: bedrijven onderzoeken of zij zelf rechtstreeks, of via hun keten van leveranciers, in verband staan met daadwerkelijke of mogelijke risico’s voor mens, dier, natuur en milieu.
 • Bedrijven rapporteren jaarlijks vertrouwelijk over de uitkomsten van het due diligence proces in een beveiligde webtool aan het SER-secretariaat. Tevens stellen bedrijven jaarlijks een plan van aanpak op. Daarin vertellen zij hoe ze risico’s aanpakken.
 • Het secretariaat beoordeelt de rapportage en houdt daarbij rekening met de omvang van het bedrijf, de aard van het product dat het bedrijf verkoopt of de plek die het bedrijf inneemt in de toeleveringsketen en het aantal jaar dat het bedrijf is aangesloten bij het Initiatief TruStone.

Meer informatie: beoordelingskader

Wat kunnen bedrijven van TruStone verwachten?

Bedrijven uit groep A:

 • Het TruStone-logo om te gebruiken op de website of in de showroom;
 • Voorbeeldbrieven om leveranciers te bevragen;
 • Tools om consumentenbewustzijn te vergroten: bijvoorbeeld brochures en films;
 • Toegang tot alle tools voor importerende bedrijven.

Importeurs uit groep B en C:

 • Het TruStone logo om te gebruiken op uw website of in uw showroom;
 • Handreikingen en webinars over de stappen van due diligence en over de aanpak van risico’s op specifieke thema’s;
 • Risicoanalyses van belangrijke herkomstlanden;
 • Collectieve projecten waarin bedrijven maatschappelijke organisaties en overheden krachten bundelen om risico’s aan te pakken: momenteel lopen er projecten in Rajasthan, Zuid-India (2) en Zimbabwe;
 • Tools om consumentenbewustzijn te vergroten: bijvoorbeeld brochures en films;
 • Een-op-een adviesgesprekken.

Een deel van de tools wordt aangeboden op onze website, een ander deel is alleen via aan besloten webomgeving toegankelijk voor deelnemers.

Welke kosten zijn er aan verbonden?

Per type bedrijf zijn verschillende tarieven :

 • Voor bedrijven die niet zelf importeren (groep A): 400 euro per jaar;
 • Voor importeurs van materialen uit de EER (groep B): 400 euro per jaar;
 • Voor importeurs van materialen uit risicolanden (groep C): basistarief van 1.200 euro per jaar plus een variabel tarief van 400 euro per keten (aantal fabrieken waar wordt afgenomen), tot een maximum totaaltarief van 3.600 euro per jaar.

Als u onder de cao Afbouw valt dan krijgt u vanuit het O&O-fonds Afbouw een korting op uw contributie van 400 euro. Deze regeling wordt jaarlijks geëvalueerd.

Let op, voor retailketens en aannemers of infrabedrijven gelden andere tarieven, neem daarvoor contact met ons op.

Voor aanbestedende diensten

Ook aanbestedende diensten kunnen zich aansluiten bij het Initiatief TruStone. Zij kunnen dan advies krijgen over toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden en advies inwinnen over de due diligence van hun leveranciers. Voor aanbestedende diensten is deelname gratis.

Lees meer over wat het Initiatief voor u kan betekenen

Informatie en meedoen

Voor meer informatie of om deel te nemen, kun je contact opnemen met het onafhankelijke secretariaat van TruStone bij de SER: InitiatiefTruStone@ser.nl of telefoon (070) 3499 630.