Nieuws

Themakader ‘Vakbondsvrijheid’

Convenant voor de Pensioenfondsen | 28-06-2022

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een nieuwe versie van het themakader over vakbondsvrijheid uitgebracht. Het recht op vereniging voor en vertegenwoordiging van werknemers en dus vakbondsvrijheid, zijn essentieel om internationale arbeidsnormen te kunnen handhaven.

Transparantie over het ESG-beleid: uitdagingen en kansen uit de praktijk

Convenant verzekeringssector | 23-06-2022

Hoe kunnen verzekeraars hun vermogensbeheerders bewegen tot meer transparantie? Op 29 juni gaan Madelon Moorlag (Klaverblad) en Ronald Vermeulen (Achmea) onder leiding van Kees Vendrik (voorzitter Internationaal MVO-convenant Verzekeringssector) in gesprek over het belang én de uitdagingen van transparantie over het ESG-beleid. Daarnaast licht Bram Joanknecht (Oxfam) de belangrijkste punten uit de handreikingen over transparantie toe.

Eerste training Local Expert Network succesvol van start in Colombia

Convenant Voedingsmiddelen | 22-06-2022

Afgelopen week heeft de eerste training “IMVO en Human Rights Due Diligence” plaatsgevonden in Bógota, Colombia. Lokale experts uit Zuid-Amerika zijn bijeengekomen om samen met CNV en Cordaid, partijen uit het Internationaal MVO-convenant Voedingsmiddelen, kennis en capaciteit op te bouwen voor het uitvoeren van ketenrisicoanalyses.

Handreiking ‘Transparantie over screening en monitoring’

Convenant verzekeringssector | 20-06-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over transparantie bij screening en monitoring. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Udeke Huiskamp nieuw lid monitoringscommissie verzekeringsconvenant

Convenant verzekeringssector | 15-06-2022

Udeke Huiskamp MBA is toegetreden tot de onafhankelijke monitoringscommissie van internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector.

Resultaten stakeholderdialoog Rajasthan

Initiatief TruStone | 14-06-2022

In 2021 is een brede stakeholderdialoog gestart tussen het Initiatief TruStone, ngo Arisa en bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone en leveranciers van zandsteen en lokale organisaties in Rajasthan, India. Doel is om uitdagingen en goede voorbeelden te delen en gezamenlijk praktische oplossingen te formuleren om te komen tot een verantwoorde en duurzame zandsteensector in Rajasthan. Verschillende resultaten zijn inmiddels bereikt.

Webinar verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD

13-06-2022

Onlangs organiseerde de SER met de Raad voor de Jaarverslaggeving een webinar over waarom verplichte duurzaamheidsrapportage relevant is voor alle ondernemingen. Het webinar is nu terug te zien, evenals de presentatie en de gestelde vragen en antwoorden.

Webinar biodiversiteitsimpact van beleggingen

Convenant verzekeringssector | 03-06-2022

Hoe meet je de biodiversiteitsimpact van beleggingen, onder andere volgens de methodiek die is ontwikkeld door het Partnership Biodiversity Accounting Financials? Op 16 juni verzorgt het internationaal MVO-Convenant Verzekeringssector hierover een kennissessie met diverse experts.

Convenant Voedingsmiddelen start Local Expert Network

Convenant Voedingsmiddelen | 19-05-2022

Het Internationaal MVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector start met een eigen Local Expert Network. Professionals over de hele wereld worden opgeleid tot lokale risicobeoordelingsexperts op het gebied van mensenrechten voor de agrofoodsector. Door het samenbrengen van experts in een netwerk, kunnen bedrijven eenvoudig gebruikmaken van lokale kennis en meer zicht krijgen op hun internationale ketens. Zo kunnen bedrijven werk maken van Human Rights Due Diligence (HRDD), ofwel gepaste zorgvuldigheid met betrekking tot rechten van werknemers in hun productieketens.

Verantwoorde goudwinning realiseren en kinderarbeid voorkomen in Oeganda

Convenant Verantwoord Goud | 18-05-2022

‘Work: No Child’s Business (WNCB)’ partners Hivos/Stop Kinderarbeid, Unicef en EWAD hebben samen met partijen uit het Convenant Verantwoord Goud de implementatie van het ‘Joint Forces to tackle Child Labour’ project in Busia, Oeganda afgerond. Het project ondersteunde kleinschalige mijnbouwgemeenschappen bij het voorkomen en verminderen van kinderarbeid en bij het opzetten van een duurzame en traceerbare keten.