Nieuws

UNGP Framework helpt verzekeraars met integratie mensenrechten in beleid

Convenant verzekeringssector | 09-03-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het UNGP Reporting Framework voor individuele verzekeraars. Deze gaat in op de inhoud van het Framework, biedt handvatten voor het gebruik en geeft tips en praktijkvoorbeelden.

Duurzaamheid komt niet zomaar uit de lucht vallen

Convenant verzekeringssector | 01-03-2022

Verzekeraars en pensioenfondsen zijn vanuit beide internationaal MVO-convenanten gezamenlijk betrokken bij een collectief engagementtraject, gericht op het voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit. Tijdens een veldbezoek aan een biologische boerderij ontstonden er inspirerende gesprekken tussen financiële instellingen, de overheid, de wetenschap, ngo’s en boer Jan Wieringa. Een uitgebreid verslag is beschikbaar.

Duurzaamheid komt niet zomaar uit de lucht vallen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 01-03-2022

Verzekeraars en pensioenfondsen zijn vanuit beide internationaal MVO-convenanten gezamenlijk betrokken bij een collectief engagementtraject, gericht op het voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit. Tijdens een veldbezoek aan een biologische boerderij ontstonden er inspirerende gesprekken tussen financiële instellingen, de overheid, de wetenschap, ngo’s en boer Jan Wieringa. Een uitgebreid verslag is beschikbaar.

Jaarbijeenkomst: All finance is impact finance

Convenant verzekeringssector | 23-02-2022

Afgelopen januari vond de jaarbijeenkomst van het Convenant IMVB Verzekeringssector plaats. Daarbij keken de aanwezigen terug op de behaalde resultaten blikten ze vooruit op de agenda van de resterende 1,5 jaar. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is beschikbaar.

Convenant Voedingsmiddelen en Nevi organiseren succesvolle eerste training IMVO en inkoop

Convenant Voedingsmiddelen | 18-02-2022

In januari 2022 hebben 8 deelnemers uit de achterban van FNLI en KNSV de eerste Nevi-training inkoop en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) met succes afgerond. Deze training is samen met het Internationaal MVO-convenant Voedingsmiddelen georganiseerd. Op 12 april 2022 wordt de tweede editie van deze training georganiseerd. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Overheid aanjager verduurzaming natuursteensector

Initiatief TruStone | 08-02-2022

Overheden kunnen via hun aanbestedingen een aanjagende rol spelen in de verduurzaming van de natuursteensector door Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) op te nemen in hun inkoopvoorwaarden. Dat is een belangrijke conclusie van het pilotprogramma ISV Natuursteen van het Initiatief TruStone.

Samenwerking essentieel voor kledingconvenant

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 08-02-2022

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft belangrijke stappen gezet richting een duurzame kleding en textiel sector. Dit blijkt uit de eindevaluatie van het convenant dat 31 december 2021 afliep. In het convenant zijn bedrijven ondersteund met advies, tools en trainingen voor het opzetten en uitvoeren van hun beleid. Dit met als doel om de risico's voor mens, dier en milieu in de keten in kaart te brengen en misstanden aan te pakken. Voor het bereiken van substantiële verbeteringen in de kleding- en textielketen is meer inspanning nodig en ook meer tijd dan de convenantstermijn.

Convenant Voedingsmiddelen roept op tot actie

Convenant Voedingsmiddelen | 03-02-2022

De partijen binnen het Convenant Voedingsmiddelen roepen bedrijven in de voedingsmiddelensector op tot actie. De uitkomsten van de jaarlijkse monitoring laten zien dat steeds meer bedrijven in de sector het belang van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijven. Tegelijkertijd zijn bedrijven nog onvoldoende voorbereid op toekomstige wetgeving en staan zij voor grote uitdagingen. Zo hebben bedrijven wel beter zicht op leveranciers en grondstoffen vergeleken met het voorgaande jaar, maar kunnen risico’s in de keten voorbij de eerste leverancier vaak nog niet worden achterhaald. Dit alles staat te lezen in de jaarrapportage 2020-2021.

Update beoordelingskader inspiratie voor kledingsector en daarbuiten

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 01-02-2022

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar beoordelingskader uitgebreid met talloze links naar due diligence-hulpmiddelen, voorbeelden van bedrijven en uitleg van begrippen. Het beoordelingskader beschrijft hoe kleding- en textielbedrijven werden beoordeeld op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met deze update is het document nog waardevoller geworden voor alle bedrijven binnen de sector en ook daarbuiten.

Webinar: Studenten HAS Hogeschool presenteren due diligence analyse voor de voedingsmiddelensector

Convenant Voedingsmiddelen | 27-01-2022

Studenten International Food & Agribusiness (IFA) van de HAS Hogeschool hebben een due diligence ketenanalyse uitgevoerd voor leden van branchevereniging FNLI. Zij hebben hiervoor de toeleveringsketens en gerelateerde duurzaamheidsrisico's in kaart gebracht. Tijdens een webinar presenteren de studenten hun bevindingen én aanbevelingen voor bedrijven.