Nieuws

Eerste resultaten CKT Factory Support Program

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 22-12-2021

Het collectieve project 'Factory support program: continue verbetering van de arbeidsomstandigheden in Tamil Nadu, India' heeft als doel de omstandigheden van werknemers in de kledingsector in deze Zuid-Indiase staat te verbeteren door sociale thema’s aan te pakken. Na het eerste jaar zijn de geleerde lessen en resultaten opgetekend, waaronder minder ziekteverzuim, beter inzicht in het Indiase arbeidsrecht en een hulplijn voor medewerkers

Derde monitoringsrapport verschenen

Convenant verzekeringssector | 21-12-2021

De Stuurgroep van het internationaal MVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft haar reactie gepubliceerd op het derde rapport van de Monitoringscommissie.

Lokale betrokkenheid via wereldwijde samenwerking

Convenant voor de Pensioenfondsen | 21-12-2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn eerste engagement casus afgesloten rond een multinationale mijnbouwonderneming en haar activiteiten in Peru. De resultaten, inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen zijn nu beschikbaar. De betrokken partijen willen investeerders, ngo's, vakbonden en overheden inspireren om samen te werken en toegevoegde waarde te creëren in toeleveringsketens.

Geleerde lessen en aanbevelingen in gezamenlijk rapport CKT en BT over inkooppraktijken

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 20-12-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben samen een rapport uitgebracht met inzichten gebaseerd op feedback van inkopers en leveranciers. In het voorjaar 2021 hebben 48 aangesloten bedrijven onderzoek gedaan naar hun inkooppraktijken, via enquêtes met 954 medewerkers en 445 leveranciers. De belangrijkste inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen uit deze enorme dataset staan in het rapport.

Nieuwe online tool helpt bedrijven in voedingsmiddelensector met due diligence

Convenant Voedingsmiddelen | 16-12-2021

Het internationaal MVO-Convenant Voedingsmiddelen heeft een nieuwe self-assessment tool gelanceerd. De online tool helpt bedrijven om inzicht te krijgen in hun vorderingen op het gebied van due diligence. Met de aanbevelingen en het bijbehorende ondersteuningsmateriaal kunnen verbeteringen worden doorgevoerd in het due diligence proces.

Pensioenconvenant boekt vooruitgang en gaat versnellen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 13-12-2021

De Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de resultaten van de tweede meting gepubliceerd (peildatum 30 juni 2021). De Stuurgroep reageert op de aanbevelingen uit het rapport.

Verkenning naar een nieuwe overeenkomst voor verantwoorde toeleveringsketens in de kleding- en textielsector

13-12-2021

Bedrijven, vakbonden en ngo's zijn in dialoog over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om mensenrechten, internationale arbeidsrechten, het milieu en dierenwelzijn in de kleding- en textielsector te bevorderen. Partijen willen hiermee gezamenlijk leiderschap tonen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, in lijn met de OESO-richtlijnen en de UNGP's voor bedrijven en mensenrechten.

Succesvol slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 06-12-2021

Met een succesvolle, interactieve bijeenkomst is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel na vijf en een half jaar afgesloten. Een reeks aan sprekers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid blikten samen met de gasten terug en vooruit. De meerwaarde van de samenwerking binnen de sector stond hierbij centraal.

Feedback van leveranciers en medewerkers over inkooppraktijken gedeeld in webinar

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 03-12-2021

Op 14 december 2021 organiseren het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en het Duitse Partnerschip fot Sustainable Textiles (PST) een webinar over verantwoorde inkooppraktijken in de kleding- en textielsector.

Webinar-reeks mensenrechten en due diligence in de voedingsmiddelensector

Convenant Voedingsmiddelen | 03-12-2021

Ben je geïnteresseerd in het thema mensenrechten in de voedingsmiddelensector? Of werkzaam bij een voedingsmiddelenbedrijf of maatschappelijke organisatie? Dan is de webinar-reeks ‘Human Rights Due Diligence and Risk management’ iets voor jou!