Nieuws

Nieuwe handreiking ‘Herstel & Verhaal’ toegelicht tijdens bijeenkomst

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-09-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen organiseerde recentelijk een bijeenkomst over stap 6 van het due diligence-proces: Herstel & Verhaal. Het convenant heeft hierover een handreiking gepubliceerd. Herstel & verhaal is vaak de lastigste stap voor pensioenfondsen om toe te passen.

Tool ‘Herstel en verhaal binnen verantwoord beleggen’

Convenant verzekeringssector | 22-08-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een tool uitgebracht over ‘herstel en verhaal’, stap 6 van het due diligence-proces. De tool gaat in op wat verzekeraars kunnen doen om toegang tot herstel en verhaal voor benadeelden te bevorderen, wanneer bedrijven waarin zij beleggen negatieve impact hebben veroorzaakt of daaraan hebben bijgedragen.

Nieuw framework wijst kledingbedrijven de weg naar verantwoord inkopen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 17-08-2022

Ruim een jaar hebben vertegenwoordigers van het voormalige Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) hard gewerkt samen met Ethical Trading Initiative, Fair Wear Foundation en het Duitse Partnerschap voor Duurzame Textiel om verantwoorde inkooppraktijken te definiëren. Dit heeft geleid tot een ‘Common Purchasing Practices Framework’. Inkooppraktijken zijn een belangrijke factor voor positieve impact bij productielocaties.

Handreiking voor aanpak kinderarbeid in natuursteensector

Initiatief TruStone | 05-08-2022

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen kinderarbeid tegen te gaan. Bedrijven die aandacht willen geven in hun toeleveringsketens aan de rechten van kinderen, vinden in deze handreiking veel goede tips. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Deelnemers Local Expert Network volgen training in Thailand

Convenant Voedingsmiddelen | 03-08-2022

Partijen van het Convenant Voedingsmiddelen hebben in Bangkok, Thailand een groep deskundigen getraind op het gebied van Human Rights Due Diligence. De training werd uitgevoerd door CNV Internationaal en Global March Against Child Labour ten behoeve van het Local Expert Network.

Leeswijzer voor handreikingen transparantie

Convenant verzekeringssector | 02-08-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft verschillende handreikingen uitgebracht over transparantie. Deze zijn nu samengevat in een compacte leeswijzer.

Partijen Metaalconvenant brengen bezoek aan de A&M Groep

Convenant voor de metaalsector | 29-07-2022

Hoe werk je samen op het gebied van due diligence in de metaalsector? En welke uitdagingen en kansen brengt dit met zich mee? Tijdens een werkbezoek bij de A&M Groep (A&M Recycling / In2Waste Solutions) gingen de partijen van het Metaalconvenant hierover met elkaar in gesprek.

Stappenplan transparantie raffinaderijen en smelterijen in goudsector

Convenant Verantwoord Goud | 28-07-2022

Partijen van het Convenant Verantwoord Goud hebben een stappenplan ontwikkeld voor het benaderen van raffinaderijen en smelterijen in de Nederlandse goudsector.

Transparant zijn doe je zo maar niet

Convenant verzekeringssector | 18-07-2022

Hoe rapporteer je als bedrijf over je due diligence-proces? In welke mate biedt je transparantie? Welke dilemma’s kom je tegen? Deze vragen stonden centraal in een productsessie over transparantie die het convenant onlangs organiseerde. Onder leiding van Kees Vendrik (voorzitter van het convenant), gingen Bram Joanknecht (Oxfam Novib), Madelon Moorlag (Klaverblad) en Ronald Vermeulen (Achmea) hierover in gesprek. De sessie en de slides zijn terug te kijken.

Europese wetgeving in relatie tot internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 06-07-2022

Er is Europese en Nederlandse wetgeving in voorbereiding op het gebied van internationaal MVO, die ook verzekeraars raakt. Onlangs organiseerde de SER hierover een informatiebijeenkomst, die nu is terug te kijken.