Nieuws

Vijf vragen aan… Will-Jan Jacobs

Convenant voor de Pensioenfondsen | 15-01-2021

Will-Jan Jacobs is Beleidsmedewerker bij de Pensioenfederatie en hij beantwoordt enkele vragen over zijn motivatie voor het convenant en het belang van samenwerking.

Derde jaarverslag Convenant Verantwoord Goud: ondanks Covid-19 voortgang geboekt

Convenant Verantwoord Goud | 08-01-2021

Het derde jaar van het Convenant Verantwoord Goud werd gedomineerd door de Covid-19 uitbraak, waardoor voor de aangesloten bedrijven de prioriteit in eerste instantie lag bij het voortzetten van de bedrijfsvoering. Niettemin kon na enige tijd de draad weer worden opgepakt en werden – met vertraging - de activiteiten in het kader van het convenant voortgezet.

Hunter Douglas verlaat metaalconvenant

Convenant voor de metaalsector | 08-01-2021

Hunter Douglas heeft zijn deelname aan het convenant voor de metaalsector met ingang van 2021 beëindigd.

Convenant Voedingsmiddelen boekt flinke vooruitgang

Convenant Voedingsmiddelen | 18-12-2020

In de voedingsmiddelensector laten 105 bedrijven hun vorderingen zien op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de vorige periode, blijkt uit de jaarrapportage 2019 - 2020 van het Convenant Voedingsmiddelen. Ondanks de coronacrisis hebben meer bedrijven er werk van gemaakt om risico’s in hun ketens te identificeren en aan te pakken. Het Convenant vertegenwoordigt ruim 80 procent van de levensmiddelenindustrie en ruim 95 procent van alle supermarkten.

Eerste meting Monitoringcommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 18-12-2020

De Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de resultaten van de eerste meting gepubliceerd. Deze volgt op de nulmeting die bij aanvang van het Convenant naar buiten werd gebracht. De Stuurgroep reageert op de aanbevelingen uit deze publicatie.

Deelnemers Convenant Duurzame Kleding en Textiel gebruiken meer duurzamere grondstoffen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 17-12-2020

Het aandeel duurzamere grondstoffen neemt opnieuw toe bij de kleding- en textielbedrijven die zijn aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. In 2017 was 16 procent van de grondstoffen duurzamer, in 2018 28 procent en in 2019 is dit opgelopen tot 38 procent. De aangesloten bedrijven zetten hiermee weer een stap naar een duurzamere keten.

Terugblik webinar Kinderrechten

Convenant verzekeringssector | 16-12-2020

Recent vond de tweede sessie plaats in de serie webinars over de IMVO-themakaders van het verzekeringsconvenant, dit keer over het thema Kinderrechten. Het is een product van alle convenantspartijen van de verzekeringssector.

Terugblik webinar Dierenwelzijn

Convenant verzekeringssector | 16-12-2020

De derde sessie in de reeks van de IMVO-themakaders in het verzekeringsconvenant stond in het teken van Dierenwelzijn. Dit themakader is een product van alle. Hierin zijn relevante richtlijnen, internationaal erkende principes en internationale verdragen meegenomen.

A&M Recycling | In2Waste Solutions ondertekent Internationaal MVO Convenant voor de Metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 16-12-2020

A&M Recycling | In2Waste Solutions heeft op 11 november 2020 het Internationaal MVO Convenant voor de Metaalsector ondertekend.

CHASIN’ ondertekent Convenant Duurzame Kleding & Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 16-12-2020

Met de ondertekening van het convenant committeert het bedrijf om verbeteringen door te voeren in haar supply chain en zich jaarlijks te laten beoordelen door het secretariaat.