Nieuws

Partijen Metaalconvenant brengen bezoek aan de A&M Groep

Convenant voor de metaalsector | 29-07-2022

Hoe werk je samen op het gebied van due diligence in de metaalsector? En welke uitdagingen en kansen brengt dit met zich mee? Tijdens een werkbezoek bij de A&M Groep (A&M Recycling / In2Waste Solutions) gingen de partijen van het Metaalconvenant hierover met elkaar in gesprek.

Stappenplan transparantie raffinaderijen en smelterijen in goudsector

Convenant Verantwoord Goud | 28-07-2022

Partijen van het Convenant Verantwoord Goud hebben een stappenplan ontwikkeld voor het benaderen van raffinaderijen en smelterijen in de Nederlandse goudsector.

Transparant zijn doe je zo maar niet

Convenant verzekeringssector | 18-07-2022

Hoe rapporteer je als bedrijf over je due diligence-proces? In welke mate biedt je transparantie? Welke dilemma’s kom je tegen? Deze vragen stonden centraal in een productsessie over transparantie die het convenant onlangs organiseerde. Onder leiding van Kees Vendrik (voorzitter van het convenant), gingen Bram Joanknecht (Oxfam Novib), Madelon Moorlag (Klaverblad) en Ronald Vermeulen (Achmea) hierover in gesprek. De sessie en de slides zijn terug te kijken.

Europese wetgeving in relatie tot internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 06-07-2022

Er is Europese en Nederlandse wetgeving in voorbereiding op het gebied van internationaal MVO, die ook verzekeraars raakt. Onlangs organiseerde de SER hierover een informatiebijeenkomst, die nu is terug te kijken.

Terugblik webinar Biodiversiteit

Convenant verzekeringssector | 04-07-2022

We verliezen steeds meer biodiversiteit. Het meten van de biodiversiteitsimpact van beleggingen wordt daarom steeds belangrijker, maar hoe doe je dat? De partijen uit het Internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector organiseerden een webinar over dit thema.

Themakader ‘Vakbondsvrijheid’

Convenant voor de Pensioenfondsen | 28-06-2022

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een nieuwe versie van het themakader over vakbondsvrijheid uitgebracht. Het recht op vereniging voor en vertegenwoordiging van werknemers en dus vakbondsvrijheid, zijn essentieel om internationale arbeidsnormen te kunnen handhaven.

Transparantie over het ESG-beleid: uitdagingen en kansen uit de praktijk

Convenant verzekeringssector | 23-06-2022

Hoe kunnen verzekeraars hun vermogensbeheerders bewegen tot meer transparantie? Op 29 juni gaan Madelon Moorlag (Klaverblad) en Ronald Vermeulen (Achmea) onder leiding van Kees Vendrik (voorzitter Internationaal MVO-convenant Verzekeringssector) in gesprek over het belang én de uitdagingen van transparantie over het ESG-beleid. Daarnaast licht Bram Joanknecht (Oxfam) de belangrijkste punten uit de handreikingen over transparantie toe.

Eerste training Local Expert Network succesvol van start in Colombia

Convenant Voedingsmiddelen | 22-06-2022

Afgelopen week heeft de eerste training “IMVO en Human Rights Due Diligence” plaatsgevonden in Bógota, Colombia. Lokale experts uit Zuid-Amerika zijn bijeengekomen om samen met CNV en Cordaid, partijen uit het Internationaal MVO-convenant Voedingsmiddelen, kennis en capaciteit op te bouwen voor het uitvoeren van ketenrisicoanalyses.

Handreiking ‘Transparantie over screening en monitoring’

Convenant verzekeringssector | 20-06-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over transparantie bij screening en monitoring. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Udeke Huiskamp nieuw lid monitoringscommissie verzekeringsconvenant

Convenant verzekeringssector | 15-06-2022

Udeke Huiskamp MBA is toegetreden tot de onafhankelijke monitoringscommissie van internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector.