Nieuws

Beleggingskader dierenwelzijn geactualiseerd

Convenant verzekeringssector | 21-03-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector ontwikkelden medio 2020 een beleggingskader voor het thema dierenwelzijn. Recent is het beleggingskader geüpdatet om de actualiteit rondom dit thema te verwerken. Het kader is een hulpmiddel voor verzekeraars om aan de slag te gaan met themaspecifiek beleggingsbeleid.

Handreiking ondersteunt bedrijven in aanpak discriminatie

Initiatief TruStone | 17-03-2022

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te ondersteunen in het aanpakken van discriminatie en genderkwesties in hun toeleveringsketens. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Update beleggingsraamwerk thema klimaat en energie

Convenant verzekeringssector | 16-03-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben het themakader klimaatverandering en energietransitie geactualiseerd. Het themakader is een hulpmiddel voor verzekeraars, zodat zij een verantwoord beleggingsbeleid rond het thema klimaat en energie kunnen ontwikkelen en implementeren.

Praktische handleiding bereidt bedrijven voor op MVO-wetgeving

10-03-2022

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft een uitgebreid document opgesteld, dat bedrijven uit de sector stapsgewijs helpt om internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Het document bevat tevens links naar hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden van bedrijven en uitleg van begrippen. Hiermee is het ook heel bruikbaar voor bedrijven uit andere sectoren, die concreet aan de slag willen met internationaal MVO. Het document helpt bedrijven zich voor te bereiden op komende MVO-wetgeving en is voor iedereen beschikbaar.

UNGP Framework helpt verzekeraars met integratie mensenrechten in beleid

Convenant verzekeringssector | 09-03-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het UNGP Reporting Framework voor individuele verzekeraars. Deze gaat in op de inhoud van het Framework, biedt handvatten voor het gebruik en geeft tips en praktijkvoorbeelden.

Duurzaamheid komt niet zomaar uit de lucht vallen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 01-03-2022

Verzekeraars en pensioenfondsen zijn vanuit beide internationaal MVO-convenanten gezamenlijk betrokken bij een collectief engagementtraject, gericht op het voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit. Tijdens een veldbezoek aan een biologische boerderij ontstonden er inspirerende gesprekken tussen financiële instellingen, de overheid, de wetenschap, ngo’s en boer Jan Wieringa. Een uitgebreid verslag is beschikbaar.

Duurzaamheid komt niet zomaar uit de lucht vallen

Convenant verzekeringssector | 01-03-2022

Verzekeraars en pensioenfondsen zijn vanuit beide internationaal MVO-convenanten gezamenlijk betrokken bij een collectief engagementtraject, gericht op het voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit. Tijdens een veldbezoek aan een biologische boerderij ontstonden er inspirerende gesprekken tussen financiële instellingen, de overheid, de wetenschap, ngo’s en boer Jan Wieringa. Een uitgebreid verslag is beschikbaar.

Jaarbijeenkomst: All finance is impact finance

Convenant verzekeringssector | 23-02-2022

Afgelopen januari vond de jaarbijeenkomst van het Convenant IMVB Verzekeringssector plaats. Daarbij keken de aanwezigen terug op de behaalde resultaten blikten ze vooruit op de agenda van de resterende 1,5 jaar. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is beschikbaar.

Convenant Voedingsmiddelen en Nevi organiseren succesvolle eerste training IMVO en inkoop

Convenant Voedingsmiddelen | 18-02-2022

In januari 2022 hebben 8 deelnemers uit de achterban van FNLI en KNSV de eerste Nevi-training inkoop en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) met succes afgerond. Deze training is samen met het Internationaal MVO-convenant Voedingsmiddelen georganiseerd. Op 12 april 2022 wordt de tweede editie van deze training georganiseerd. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Overheid aanjager verduurzaming natuursteensector

Initiatief TruStone | 08-02-2022

Overheden kunnen via hun aanbestedingen een aanjagende rol spelen in de verduurzaming van de natuursteensector door Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) op te nemen in hun inkoopvoorwaarden. Dat is een belangrijke conclusie van het pilotprogramma ISV Natuursteen van het Initiatief TruStone.