Nieuws

Inkopen met aandacht voor mens en milieu in de keten? Drie tips voor succes

03-05-2022

Nederlandse bedrijven kopen veel producten en grondstoffen uit het buitenland in. Daarbij is het niet altijd duidelijk onder welke arbeids- en milieuomstandigheden deze producten of grondstoffen worden geproduceerd. Rekening houden met zaken zoals mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu bij de inkoop van goederen wordt Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) genoemd. Met nationale en Europese IMVO-wetgeving in aantocht, is de kans groot dat bedrijven binnenkort verplicht worden om meer verantwoordelijkheid te nemen.

Handreiking voor verbetering arbeidsveiligheid en gezondheid in natuursteensector

Initiatief TruStone | 28-04-2022

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen bij het aanpakken van risico’s rond arbeidsveiligheid en gezondheid in hun toeleveringsketens. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Partnersessie OECD Forum over verantwoorde grondstofwinning en een eerlijke energietransitie

Convenant voor de metaalsector | 20-04-2022

Op 2 tot 6 mei 2022 vindt de 15e editie van het OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains plaats. CNV Internationaal en andere leden van het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector organiseren tijdens het congres een officiële partnersessie. Dit side event biedt de mogelijkheid om meer te weten te komen over een multi-stakeholderbenadering om de verborgen risico's van de wereldwijde energietransitie in belangrijke mijnbouwketens te identificeren en te beperken.

Beleggingsraamwerk controversiële wapens en wapenhandel geactualiseerd

Convenant verzekeringssector | 20-04-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben het ESG-beleggingsraamwerk voor het thema controversiële wapens en wapenhandel met hoogrisicolanden geactualiseerd. Het raamwerk is een hulpmiddel voor verzekeraars om aan de slag te gaan met themaspecifiek beleggingsbeleid en bevat nu ook de meest recente ontwikkelingen.

Webinar due diligence-stap 5: rapporteren en transparantie

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-04-2022

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB pensioenfondsen een webinar over stap 5 van het due diligence-proces: rapporteren en transparantie. Zes sprekers van het convenant gaven een helder overzicht over het belang van rapporteren en transparantie evenals praktische voorbeelden. Het webinar en de presentaties zijn nu beschikbaar.

Convenant Pensioenfondsen zet eindsprint in

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-04-2022

19 april 2022 – Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in het derde convenantsjaar veel bereikt. Het convenant zet in op een eindsprint om de doelen die nog niet zijn behaald, tijdig te kunnen behalen.

Gesprekken convenant land- en tuinbouwsector stopgezet

15-04-2022

De partijen die hebben onderhandeld over een convenant voor de land- en tuinbouwsector rond internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn tot de conclusie gekomen dat hiervoor op dit moment onvoldoende draagvlak is. Het is niet de verwachting dat daar op korte termijn verandering in komt. De gesprekken over een mogelijk convenant zijn dan ook beëindigd.

Initiatief TruStone wil meer inzicht in productieketens

Initiatief TruStone | 07-04-2022

De Nederlandse en Vlaamse bedrijven die zijn aangesloten bij het Initiatief TruStone, krijgen ondanks de coronapandemie steeds meer inzicht in de herkomst van hun materialen zo blijkt uit de Jaarrapportage. De ambitie is om met hulp van lokale partijen ook meer inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden. 28 van de 32 beoordeelde bedrijven voldoen aan de convenantsafspraken. In het convenant werken het bedrijfsleven, vakbonden, ngo’s en de Nederlandse en Vlaamse overheid samen aan verduurzaming van de natuursteensector.

Tweede jaar Leefbaar Loon Bananen-commitment maakt loongat van 10,7 procent inzichtelijk

Convenant Voedingsmiddelen | 05-04-2022

Diverse Nederlandse supermarkten hebben in 2019 het ‘Leefbaar Loon Bananen-commitment’ ondertekend. Doel van het project is zorgen dat arbeiders op bananenplantages een leefbaar loon krijgen. In het recent gepubliceerde rapport van branchevereniging CBL en IDH, The Sustainable Trade Initiative’ staat te lezen dat het gemiddelde leefbaar loon-gat in het tweede jaar 10,7 procent was.

Beleggingsraamwerk biodiversiteit gepubliceerd

Convenant verzekeringssector | 31-03-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben een ESG-beleggingsraamwerk voor het thema biodiversiteit opgesteld. Dit raamwerk biedt handvatten voor verzekeraars om zogenoemde due diligence (gepaste zorgvuldigheid) uit te kunnen voeren op hun beleggingsportefeuille. Het document is ook beschikbaar in het Engels.