Nieuws

Derde jaarrapportage internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 17-05-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector hebben in het derde convenantsjaar hard gewerkt om de afspraken van het convenant te realiseren. In de jaarrapportage staat hoe de verschillende partijen hier samen aan hebben gewerkt en hoe zij met positieve energie richting de eindstreep gaan.

Tweede Kamercommissie geïnteresseerd in lessen kledingconvenant en rol overheid bij internationale opschaling

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 13-05-2022

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzamere kleding- en textielsector. Het is nu zaak geen tijd verloren te laten gaan. De geleerde lessen en het opgebouwde vertrouwen tussen partijen moeten we benutten voor het uitbouwen van verdere samenwerking op internationaal niveau. Betrokkenheid van de overheid hierbij is onontbeerlijk. Dit was de boodschap van bedrijven, ngo’s en vakbonden aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens de bespreking van de eindevaluatie van het convenant.

Themakader ‘Biodiversiteit’

Convenant voor de Pensioenfondsen | 10-05-2022

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een themakader uitgebracht over biodiversiteit. Biodiversiteit is een relevant en urgent maatschappelijk thema. Veel van de bedrijven waar pensioenfondsen in beleggen, zijn direct of indirect afhankelijk van biodiversiteit. Om pensioenfondsen te ondersteunen bij hun due diligence, is hierover een themakader ontwikkeld.

SER start project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’

05-05-2022

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, houden rekening met het belang en welzijn van alle stakeholders. Het SER-project ‘betekenisvolle dialoog’, mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, helpt bedrijven om in gesprek te gaan met stakeholders.

Geactualiseerd Instrumentarium helpt pensioenfondsen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 04-05-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft een geactualiseerd Instrumentarium uitgebracht. Dit document geeft pensioenfondsen handvatten om beleid te formuleren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het te implementeren en erover te rapporteren.

Inkopen met aandacht voor mens en milieu in de keten? Drie tips voor succes

03-05-2022

Nederlandse bedrijven kopen veel producten en grondstoffen uit het buitenland in. Daarbij is het niet altijd duidelijk onder welke arbeids- en milieuomstandigheden deze producten of grondstoffen worden geproduceerd. Rekening houden met zaken zoals mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu bij de inkoop van goederen wordt Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) genoemd. Met nationale en Europese IMVO-wetgeving in aantocht, is de kans groot dat bedrijven binnenkort verplicht worden om meer verantwoordelijkheid te nemen.

Handreiking voor verbetering arbeidsveiligheid en gezondheid in natuursteensector

Initiatief TruStone | 28-04-2022

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen bij het aanpakken van risico’s rond arbeidsveiligheid en gezondheid in hun toeleveringsketens. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Partnersessie OECD Forum over verantwoorde grondstofwinning en een eerlijke energietransitie

Convenant voor de metaalsector | 20-04-2022

Op 2 tot 6 mei 2022 vindt de 15e editie van het OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains plaats. CNV Internationaal en andere leden van het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector organiseren tijdens het congres een officiële partnersessie. Dit side event biedt de mogelijkheid om meer te weten te komen over een multi-stakeholderbenadering om de verborgen risico's van de wereldwijde energietransitie in belangrijke mijnbouwketens te identificeren en te beperken.

Beleggingsraamwerk controversiële wapens en wapenhandel geactualiseerd

Convenant verzekeringssector | 20-04-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben het ESG-beleggingsraamwerk voor het thema controversiële wapens en wapenhandel met hoogrisicolanden geactualiseerd. Het raamwerk is een hulpmiddel voor verzekeraars om aan de slag te gaan met themaspecifiek beleggingsbeleid en bevat nu ook de meest recente ontwikkelingen.

Webinar due diligence-stap 5: rapporteren en transparantie

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-04-2022

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB pensioenfondsen een webinar over stap 5 van het due diligence-proces: rapporteren en transparantie. Zes sprekers van het convenant gaven een helder overzicht over het belang van rapporteren en transparantie evenals praktische voorbeelden. Het webinar en de presentaties zijn nu beschikbaar.