Nieuws

Aandacht voor internationaal MVO tijdens congres offshore windenergie

Hernieuwbare energie | 18-10-2021

De deelnemers aan de onderhandelingen voor een Internationaal MVO-convenant Hernieuwbare Energie waren aanwezig op het Renewable UK 2021-congres in Londen. Tijdens een side-event, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk, werd met bedrijven in de sector gesproken over mensenrechten en de milieueffecten binnen de ketens.

Transparantie neemt toe in vierde jaar Convenant Verantwoord Goud

Convenant Verantwoord Goud | 14-10-2021

Bedrijven die deelnemen aan het Convenant Verantwoord Goud zijn transparanter geworden over hun toeleveringsketen. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2020-2021 van het convenant. Voor het eerst hebben alle bedrijven gerapporteerd over hun activiteiten. Een significant deel van de bedrijven heeft bovendien bekendgemaakt bij welke raffinaderijen goud wordt ingekocht.

Europese wetgeving moet duurzame ketens bevorderen

14-10-2021

De SER adviseert de Nederlandse regering hoe Europese wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vorm te geven. Een Europese aanpak moet verbetering van de omstandigheden voor mens en milieu in de toeleveringsketen voorop stellen. Om de grootste impact te hebben in de internationale ketens buiten de EU, moet de wetgeving Europese samenwerking op sectorniveau stimuleren.

Van Peperzeel ondertekent Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 24-09-2021

Van Peperzeel, inzamelaar van oude accu’s, batterijen en metalen, heeft het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf een maximale en verantwoorde bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Side event Global Offshore Wind 2021: maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hernieuwbare energiesector

Hernieuwbare energie | 21-09-2021

Op 29 en 30 september vindt de door RenewableUK georganiseerde conferentie Global Offshore Wind plaats in Londen. De partijen die betrokken zijn bij het proces voor een internationaal MVO-convenant voor de hernieuwbare energiesector organiseren een side event in samenwerking met de Nederlandse ambassade.

Handreiking ondersteunt bedrijven op weg naar leefbaar loon

Initiatief TruStone | 20-09-2021

Het inititiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven te helpen om bij te dragen aan een leefbaar loon voor arbeiders in de natuursteenketen. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Pieter van der Gaag nieuwe voorzitter pensioenconvenant

Convenant voor de Pensioenfondsen | 09-09-2021

Pieter van der Gaag is de nieuwe voorzitter van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. In het convenant werken pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en de overheid samen om inzicht te krijgen in internationale investeringsketens en misstanden aan te pakken die milieu en samenleving raken.

Raak Metals Groep ondertekent Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 08-09-2021

Raak Metals Groep, specialist in metaalrecycling, heeft het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf bijdragen aan verantwoorde inzameling en verwerking van metaalschroot.

Werkgroep Biodiversiteit start engagementtraject sojateelt

Convenant verzekeringssector | 18-08-2021

De werkgroep rond het jaarthema biodiversiteit staat in de startblokken voor een collectief engagementtraject met drie bedrijven die vlees en zuivel verwerken. Het doel is een bijdrage te leveren aan het stoppen van ontbossing in Brazilië als gevolg van de sojateelt.

Transparantietool voor risicoanalyse in de kleding- en textielketen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 05-08-2021

Modint heeft binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel het initiatief genomen om alle gecombineerde kennis van het bedrijfsleven en experts vast te leggen in twee tools voor bedrijven.