Nieuws

Webinar due diligence-stap 5: rapporteren en transparantie

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-04-2022

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB pensioenfondsen een webinar over stap 5 van het due diligence-proces: rapporteren en transparantie. Zes sprekers van het convenant gaven een helder overzicht over het belang van rapporteren en transparantie evenals praktische voorbeelden. Het webinar en de presentaties zijn nu beschikbaar.

Convenant Pensioenfondsen zet eindsprint in

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-04-2022

19 april 2022 – Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in het derde convenantsjaar veel bereikt. Het convenant zet in op een eindsprint om de doelen die nog niet zijn behaald, tijdig te kunnen behalen.

Gesprekken convenant land- en tuinbouwsector stopgezet

15-04-2022

De partijen die hebben onderhandeld over een convenant voor de land- en tuinbouwsector rond internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn tot de conclusie gekomen dat hiervoor op dit moment onvoldoende draagvlak is. Het is niet de verwachting dat daar op korte termijn verandering in komt. De gesprekken over een mogelijk convenant zijn dan ook beëindigd.

Initiatief TruStone wil meer inzicht in productieketens

Initiatief TruStone | 07-04-2022

De Nederlandse en Vlaamse bedrijven die zijn aangesloten bij het Initiatief TruStone, krijgen ondanks de coronapandemie steeds meer inzicht in de herkomst van hun materialen zo blijkt uit de Jaarrapportage. De ambitie is om met hulp van lokale partijen ook meer inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden. 28 van de 32 beoordeelde bedrijven voldoen aan de convenantsafspraken. In het convenant werken het bedrijfsleven, vakbonden, ngo’s en de Nederlandse en Vlaamse overheid samen aan verduurzaming van de natuursteensector.

Tweede jaar Leefbaar Loon Bananen-commitment maakt loongat van 10,7 procent inzichtelijk

Convenant Voedingsmiddelen | 05-04-2022

Diverse Nederlandse supermarkten hebben in 2019 het ‘Leefbaar Loon Bananen-commitment’ ondertekend. Doel van het project is zorgen dat arbeiders op bananenplantages een leefbaar loon krijgen. In het recent gepubliceerde rapport van branchevereniging CBL en IDH, The Sustainable Trade Initiative’ staat te lezen dat het gemiddelde leefbaar loon-gat in het tweede jaar 10,7 procent was.

Beleggingsraamwerk biodiversiteit gepubliceerd

Convenant verzekeringssector | 31-03-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben een ESG-beleggingsraamwerk voor het thema biodiversiteit opgesteld. Dit raamwerk biedt handvatten voor verzekeraars om zogenoemde due diligence (gepaste zorgvuldigheid) uit te kunnen voeren op hun beleggingsportefeuille. Het document is ook beschikbaar in het Engels.

Herkennen en aanpakken van mensenrechtenrisico’s in de particuliere beveiligingssector door financiële instellingen

Convenant verzekeringssector | 30-03-2022

Particuliere beveiligingsbedrijven zijn vaak actief in hoogrisicogebieden. Hiermee gaan grote mensenrechtenrisico’s gepaard, die vaak over het hoofd worden gezien in screening en risicoanalyses. Recent organiseerde PAX en Achmea Investment Management samen met het Convenant IMVB Pensioenfondsen hierover een webinar. Diverse experts gaven informatie en aanbevelingen over hoe pensioenfondsen risico's in de private beveiligingssector kunnen identificeren, voorkomen en mitigeren. De opname van het webinar, aanbevelingen en praktische documenten zijn nu beschikbaar.

Herkennen en aanpakken van mensenrechtenrisico’s in de particuliere beveiligingssector door financiële instellingen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 30-03-2022

Particuliere beveiligingsbedrijven zijn vaak actief in hoogrisicogebieden. Hiermee gaan grote mensenrechtenrisico’s gepaard, die vaak over het hoofd worden gezien in screening en risicoanalyses. Recent organiseerde PAX en Achmea Investment Management samen met het Convenant IMVB Pensioenfondsen hierover een webinar. Diverse experts gaven informatie en aanbevelingen over hoe pensioenfondsen risico's in de private beveiligingssector kunnen identificeren, voorkomen en mitigeren. De opname van het webinar, aanbevelingen en praktische documenten zijn nu beschikbaar.

Wat betekent het EU-wetsvoorstel due diligence voor Nederland?

28-03-2022

Op 23 februari 2022 presenteerde de EU het voorstel over Corporate Sustainability Due Diligence-wetgeving. De SER organiseerde hierover een webinar met een aantal experts, waaronder initiatiefnemer van het wetsvoorstel Europarlementariër Lara Wolters. Zij gaven een eerste duiding van het voorstel en de gevolgen voor Nederland. Het webinar, de presentaties en antwoorden op gestelde vragen zijn nu beschikbaar.

Metaalconvenant lanceert due diligence tool

Convenant voor de metaalsector | 24-03-2022

Het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector lanceert een nieuwe online due diligence tool voor bedrijven. Hiermee kunnen bedrijven op een laagdrempelige manier voldoen aan hun due diligence verplichtingen, voortgang monitoren en hun processen verbeteren.