Nieuws

Recycling van e-waste: alternatief voor goudwinning maar niet zonder risico's

Convenant Verantwoord Goud | 15-09-2020

De recycling van goud uit gebruikte elektrische apparaten (e-waste) kan een gouden kans zijn om vooruitgang te boeken in de richting van een meer circulaire economie voor elektrische apparaten en een alternatief voor primaire goudwinning.

Wehkamp stapt uit Convenant Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 14-09-2020

Wehkamp heeft zich teruggetrokken uit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Deelname TruStone helpt leveranciers bij aanbesteding Amsterdam

Initiatief TruStone | 09-09-2020

Amsterdam heeft een stadsbrede aanbesteding voor natuursteen in de markt gezet. Leveranciers kunnen meedingen naar een meerjarig raamcontract voor negen categorieën natuursteen.

Ewald Wermuth nieuwe voorzitter convenant Voedingsmiddelensector

Convenant Voedingsmiddelen | 08-09-2020

Ewald Wermuth is de nieuwe voorzitter van het internationaal MVO-convenant voor de voedingsmiddelensector. De stuurgroep van het convenant heeft zijn benoeming deze week bekrachtigd.

FNV stopt deelname in convenant verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 04-09-2020

Vakbond FNV is gestopt met deelname aan het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector.

Aanbesteding midterm-evaluatie

Convenant Voedingsmiddelen | 24-08-2020

Het IMVO-convenant Voedingsmiddelen is bijna op de helft van haar looptijd van vijf jaar. De partijen in het convenant hebben afgesproken dat er een externe, onafhankelijke evaluatie zal worden uitgevoerd om te zorgen dat de tweede helft van de implementatiefase van het convenant zo efficiënt mogelijk verloopt.

Bankenconvenant sluit af met monitoringrapport en eindverklaring

Convenant bancaire sector | 20-08-2020

In december 2019 liep het IMVO-convenant Bancaire Sector officieel ten einde. Het convenant sluit af met een rapport van de onafhankelijke Monitoringcommissie en een reactie daarop van de Stuurgroep in de vorm van een eindverklaring.

De windenergiesector streeft naar een overeenkomst over Internationaal MVO

Hernieuwbare energie | 28-07-2020

De Europese windindustrie bespreekt met andere belanghebbenden de mogelijkheid om tot een internationale sectorovereenkomst te komen over verantwoord zakendoen. Het doel is de overeenkomst voor de zomer van 2021 te ondertekenen.

Verslag webinar ‘Opzetten en financieren van lokale projecten in productielanden voor duurzamere voedselketens’

Convenant Voedingsmiddelen | 24-07-2020

Op donderdag 9 juli 2020 hield het IMVO-convenant Voedingsmiddelen, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een webinar voor bedrijven over het opzetten en financieren van projecten in productielanden voor de verduurzaming van voedselketens.

Donsje Amsterdam ondertekent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 20-07-2020

Donsje Amsterdam heeft het Convenant Duurzame Kleding en textiel ondertekend. Met de ondertekening van het Convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.