Nieuws

Overheid aanjager verduurzaming natuursteensector

Initiatief TruStone | 08-02-2022

Overheden kunnen via hun aanbestedingen een aanjagende rol spelen in de verduurzaming van de natuursteensector door Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) op te nemen in hun inkoopvoorwaarden. Dat is een belangrijke conclusie van het pilotprogramma ISV Natuursteen van het Initiatief TruStone.

Samenwerking essentieel voor kledingconvenant

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 08-02-2022

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft belangrijke stappen gezet richting een duurzame kleding en textiel sector. Dit blijkt uit de eindevaluatie van het convenant dat 31 december 2021 afliep. In het convenant zijn bedrijven ondersteund met advies, tools en trainingen voor het opzetten en uitvoeren van hun beleid. Dit met als doel om de risico's voor mens, dier en milieu in de keten in kaart te brengen en misstanden aan te pakken. Voor het bereiken van substantiële verbeteringen in de kleding- en textielketen is meer inspanning nodig en ook meer tijd dan de convenantstermijn.

Convenant Voedingsmiddelen roept op tot actie

Convenant Voedingsmiddelen | 03-02-2022

De partijen binnen het Convenant Voedingsmiddelen roepen bedrijven in de voedingsmiddelensector op tot actie. De uitkomsten van de jaarlijkse monitoring laten zien dat steeds meer bedrijven in de sector het belang van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijven. Tegelijkertijd zijn bedrijven nog onvoldoende voorbereid op toekomstige wetgeving en staan zij voor grote uitdagingen. Zo hebben bedrijven wel beter zicht op leveranciers en grondstoffen vergeleken met het voorgaande jaar, maar kunnen risico’s in de keten voorbij de eerste leverancier vaak nog niet worden achterhaald. Dit alles staat te lezen in de jaarrapportage 2020-2021.

Update beoordelingskader inspiratie voor kledingsector en daarbuiten

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 01-02-2022

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar beoordelingskader uitgebreid met talloze links naar due diligence-hulpmiddelen, voorbeelden van bedrijven en uitleg van begrippen. Het beoordelingskader beschrijft hoe kleding- en textielbedrijven werden beoordeeld op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met deze update is het document nog waardevoller geworden voor alle bedrijven binnen de sector en ook daarbuiten.

Webinar: Studenten HAS Hogeschool presenteren due diligence analyse voor de voedingsmiddelensector

Convenant Voedingsmiddelen | 27-01-2022

Studenten International Food & Agribusiness (IFA) van de HAS Hogeschool hebben een due diligence ketenanalyse uitgevoerd voor leden van branchevereniging FNLI. Zij hebben hiervoor de toeleveringsketens en gerelateerde duurzaamheidsrisico's in kaart gebracht. Tijdens een webinar presenteren de studenten hun bevindingen én aanbevelingen voor bedrijven.

Aansluiten bij Initiatief TruStone aantrekkelijker

Initiatief TruStone | 20-01-2022

Voor bedrijven die onder de cao Afbouw vallen, wordt het aansluiten bij het Initiatief TruStone financieel aantrekkelijker. Bedrijven die natuursteen importeren die is gewonnen of verwerkt in risicolanden, krijgen een korting van 400 euro per jaar als zij lid worden van het Initiatief TruStone. Voor bedrijven die niet zelf importeren of alleen materialen importeren die zijn gewonnen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte, betekent dit een lidmaatschap zonder kosten. De korting op het lidmaatschap wordt gefinancierd vanuit het O&O-fonds Afbouw en jaarlijks geëvalueerd.

Werkomstandigheden verbeteren door Multi-company CAO voor kledingleveranciers in Vietnam

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 17-01-2022

CNV Internationaal werkt met werkkledingbedrijven ETP, Groenendijk Bedrijfskleding, HAVEP en Tricorp aan een collectieve arbeidsovereenkomst voor hun leverancier en omliggende andere kledingfabrieken in Vietnam.

FNV en CBL willen arbeidsomstandigheden in Italiaanse tomatenketen verbeteren

Convenant Voedingsmiddelen | 14-01-2022

Italië is het op twee na grootste exportland van tomaten. Uit verschillende onderzoeken en risicoanalyses kwam naar voren dat Italië een zogeheten ‘hoog-risicoketen’ is als het gaat om de schending van mensenrechten, specifiek in de ingeblikte tomatenhandel. Reden voor vakbond FNV en branchevereniging CBL om een onafhankelijk onderzoek te starten via een human rights impact assessment.

Geleerde lessen en aanbevelingen in gezamenlijk rapport CKT en BT over inkooppraktijken

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 20-12-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben samen een rapport uitgebracht met inzichten gebaseerd op feedback van inkopers en leveranciers. In het voorjaar 2021 hebben 48 aangesloten bedrijven onderzoek gedaan naar hun inkooppraktijken, via enquêtes met 954 medewerkers en 445 leveranciers. De belangrijkste inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen uit deze enorme dataset staan in het rapport.

Succesvol slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 06-12-2021

Met een succesvolle, interactieve bijeenkomst is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel na vijf en een half jaar afgesloten. Een reeks aan sprekers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid blikten samen met de gasten terug en vooruit. De meerwaarde van de samenwerking binnen de sector stond hierbij centraal.