Nieuws

Transparantietool voor risicoanalyse in de kleding- en textielketen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 05-08-2021

Modint heeft binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel het initiatief genomen om alle gecombineerde kennis van het bedrijfsleven en experts vast te leggen in twee tools voor bedrijven.

Zonnesector sluit zich aan bij proces voor internationaal MVO-convenant Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare energie | 27-07-2021

De zonnesector heeft zich aangesloten bij het proces voor de ontwikkeling van een internationaal MVO-convenant voor de sector hernieuwbare energie. Holland Solar en Vereniging Eigen Huis zijn nu officiële deelnemers. Voorheen bestond het initiatief vooral uit organisaties die actief zijn in de windenergiesector.

Heineken neemt toegang tot herstel en verhaal serieus

Convenant Voedingsmiddelen | 12-07-2021

Het internationaal MVO-convenant Voedingsmiddelensector interviewde Benjamin Gatland, Director Social Sustainability van Heineken and Diane Zivkovic, Director Global Business Conduct over hun benadering van herstel en verhaal en hun klachtenmechanisme. Dit mechanisme is van cruciaal belang om de zakelijke gedragscode van Heineken te handhaven.

Handreiking helpt toeleveringsketen in kaart brengen

Initiatief TruStone | 09-07-2021

Het Initiatief TruStone heeft voor deelnemende bedrijven een handreiking uitgebracht om de toeleveringsketen in kaart te brengen vanaf de steengroeven tot aan de verkooppunten. Tijdens deze vaak lange weg treden meerdere sociale en milieurisico’s op. De handreiking helpt deze dergelijke risico's te identificeren en aan te pakken.

Handreiking ‘Transparantie over engagement’

Convenant verzekeringssector | 07-07-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over transparantie bij engagement. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Handreiking ‘Transparantie over acties na melding van ernstige misstanden’

Convenant verzekeringssector | 05-07-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht met handvatten hoe verzekeraars transparant kunnen zijn over genomen acties na melding van ernstige misstanden. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Leerzaam en interactief webinar over stappen 4 en 5 due diligence-proces

Convenant voor de Pensioenfondsen | 30-06-2021

De stappen Monitoring en Rapportage van het due diligence-proces stonden centraal tijdens een webinar dat het Convenant IMVB Pensioenfondsen onlangs organiseerde. Opname, verslag en presentatie zijn nu beschikbaar.

Nieuw gemeenschappelijk raamwerk leidt de weg naar verantwoorde inkooppraktijken in de kleding- en textielsector

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 30-06-2021

Een groep multi-stakeholderinitiatieven, waaronder het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, heeft een gemeenschappelijk raamwerk opgesteld voor verantwoord inkopen. Dit is essentieel om te komen tot verbeteringen in arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens in de kleding- en textielsector.

Monitoring uitgebreid met hoor en wederhoor

Convenant verzekeringssector | 29-06-2021

De jaarlijkse monitoring is gestart en verzekeraars en convenantspartijen hebben de antwoorden op de vragen uit de eerste ronde inmiddels opgestuurd. Er is dit jaar een nieuwe fase toegevoegd aan de monitoring: hoor en wederhoor.

Geactualiseerd Instrumentarium biedt pensioenfondsen houvast

Convenant voor de Pensioenfondsen | 28-06-2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft een geactualiseerd Instrumentarium uitgebracht. Dit document geeft pensioenfondsen handreikingen om beleid te formuleren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het te implementeren en erover te rapporteren.