Nieuws

Partijen in Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen op tot verantwoordelijkheid in coronacrisis

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 03-06-2020

De partijen in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen bedrijven op invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de coronacrisis. Uitgangspunten zijn de bescherming van het inkomen van werknemers in de kleding- en textielsector, het waarborgen van hun veiligheid en gezondheid en het toekomstbestendig maken van de keten.

Handvatten inkooppraktijken voor managers kledingbedrijven

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 03-06-2020

Het IMVO Convenant Kleding en Textiel heeft tijdens een webinar, georganiseerd met Inretail, Modint en Solidaridad, het management van kledingbedrijven handvatten gegeven rond inkooppraktijken in producerende landen.

Oproep voor internationaal MVO in tijden van coronacrisis

26-05-2020

De SER roept het Nederlandse bedrijfsleven op om solidair te zijn met partners in productielanden. Van bedrijven die internationaal zaken doen wordt verwacht dat zij dit met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) doen conform de OESO-richtlijnen en UNGP’s. Juist in tijden van crisis is het van cruciaal belang dat bedrijven hier zo goed mogelijk invulling aan geven.

Nieuwe toetreders uit Nederland en Vlaanderen

Initiatief TruStone | 14-05-2020

De afgelopen weken hebben drie bedrijven zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Het zijn de Nederlandse bedrijven B&S Natuursteen en Steenwerck en het Vlaamse bedrijf VietBlueStone.

Vraag wel of geen IMVO wetgeving domineert Tweede Kamerdebat

23-04-2020

De Tweede Kamer denkt wisselend over de vraag of er wel of geen wetgeving moet komen voor Internationaal MVO (IMVO). Minister Kaag (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) wil zo breed mogelijk naar de internationaal MVO-aanpak kijken. Dit bleek tijdens het recente algemeen overleg (AO) met de minister.

Oproep om gevolgen coronacrisis samen het hoofd te bieden

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 21-04-2020

Het IMVO Convenant Kleding en Textiel heeft, samen met een grote groep gelijkgestemde organisaties, een gezamenlijke verklaring opgesteld over verantwoord reageren op de coronacrisis.

Reactie Convenant Voedingsmiddelen op uitzending Keuringsdienst van Waarde

Convenant Voedingsmiddelen | 16-04-2020

In het tv-programma Keuringsdienst van Waarde van 16 april 2020 waarin wordt gesproken over het IMVO-convenant Voedingsmiddelen, ontstaat het beeld dat het convenant geen informatie wil delen met de buitenwereld.

Europese aandacht voor Internationaal MVO convenant voor de metaalsector groeit

Convenant voor de metaalsector | 02-04-2020

Een gezamenlijke bijeenkomst van Eurometaux en het Internationaal MVO convenant voor de metaalsector heeft geleid tot meer aandacht voor het convenant op Europees niveau. Ook ontstond tijdens de bijeenkomst het idee om gezamenlijk te communiceren over de due diligence (MVO-risicomanagement) in de toeleveringsketens van metalen en de kennis hierover intensiever te delen.

CVRD ondertekend Convenant Duurzame Kleding & Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 20-03-2020

CVRD heeft op 8 oktober 2019 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.

Convenantspartijen helpen bij verbeteren kleinschalige goudmijnen

Convenant Verantwoord Goud | 09-03-2020

Een aantal deelnemers aan het Convenant Verantwoord Goud gaat aan de slag om goud uit kleinschalige mijnen op een verantwoorde manier een plek te geven in hun keten. Daarmee geven zij concreet invulling om positieve impact te genereren.