Nieuws

Convenant Pensioenfondsen zet stappen voorwaarts

Convenant voor de Pensioenfondsen | 24-06-2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft ondanks de coronapandemie vooruitgang geboekt. Uit de jaarrapportage 2020 blijkt dat kennis delen en samenwerking tussen de verschillende geledingen hun vruchten afwerpen. Dit geldt zowel voor de doelen van het Convenant in de breedte als voor resultaten op specifieke casussen.

Werkgroep zet met convenantspartijen eerste stappen in ‘Toegang tot Medicijnen’

Convenant verzekeringssector | 23-06-2021

Het jaarthema 2020 ‘Toegang tot Medicijnen’ is afgerond en de werkgroep kijkt positief terug op het traject. Partijen binnen het convenant hebben veel met en van elkaar geleerd en samengewerkt. Met enkele farmaceuten is een intensieve dialoog gevoerd en op sommige vlakken lijken de farmaceuten in beweging te komen. Het is echter ook duidelijk dat er nog veel moet gebeuren op het thema en dat engagement een proces is van lange adem.

Positieve voorbeelden van verzekeraars en beleggers rond transparantie over ESG

Convenant verzekeringssector | 22-06-2021

Transparantie en rapportage zijn belangrijke onderdelen van het internationaal MVO-convenant Verzekeringssector. De Werkgroep Transparantie van het convenant heeft een lijst met inspirerende voorbeelden opgesteld.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel, het Duitse Partnership for Sustainable Textiles en Fair Wear Foundation werken samen aan toegang tot herstel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 22-06-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, de German Partnership for Sustainable Textiles (PST) en de Fair Wear Foundation gaan samenwerken aan ‘toegang tot herstel’ in een aantal kledingfabrieken in India en Vietnam. Dit betekent dat verschillende aangesloten merken het voor textielarbeiders makkelijker maken om misstanden te melden.

Kledingconvenant boekt resultaten in maatschappelijk verantwoord ondernemen tijdens coronapandemie

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 21-06-2021

Uit de jaarrapportage van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel blijkt dat er zichtbare stappen voorwaarts zijn gezet, ondanks de coronapandemie. Zo steeg het percentage deelnemende bedrijven dat voldoet aan de convenantsverplichtingen van 63 naar 80 procent.

Convenantspartijen op de bres voor kinderrechten in Turkije

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 17-06-2021

Vanuit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is UNICEF een collectief project gestart met kledingbedrijven America Today, Company Fits en Zeeman om de rechten van kinderen te beschermen in hun Turkse toeleveringsketens.

Convenantsdeelnemers steunen vaststellen minimumloon voor textielarbeiders in Tamil Nadu

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 14-06-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de meeste aangesloten bedrijven die in Tamil Nadu produceren, hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar een nieuw Minimumlooncomité in India. Zij verwelkomen de oprichting van dit comité voor de textielindustrie door de regering van Tamil Nadu.

Veiliger en gezonder werkomstandigheden in Chinese kledingververijen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 10-06-2021

Onder leiding van Arcadis hebben zes deelnemende bedrijven aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel een 2,5 jaar durend verbeterprogramma voor kledingververijen in China afgerond. Het doel van het programma was om van de ververijen een veiligere en gezondere werkplek te maken. Door de kledingmerken dichter bij hun productieketen te brengen, begrijpen ze beter met welke uitdagingen de ververijen worden geconfronteerd en hoe ze deze gezamenlijk kunnen aangaan.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel maakt beoordeling bedrijven transparanter

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 25-05-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar beoordelingskader uitgebreid met een praktische toelichting op elk beoordelingscriterium. Zo wordt het duidelijker wat van deelnemende kleding- en textielbedrijven wordt verwacht op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kader beschrijft hoe de bedrijven hierop worden beoordeeld.

CBL en FNV starten onderzoek naar tomatenketen

Convenant Voedingsmiddelen | 18-05-2021

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de FNV gaan onderzoek doen naar de productieketen van ingeblikte tomaten. Het onderzoek richt zich op de positie van werknemers in Italië, een belangrijke leverancier van tomaten.