Nieuws

FNV stopt actieve deelname in convenant goud

Convenant Verantwoord Goud | 03-03-2020

Vakbond FNV is per 1 februari gestopt met deelname aan het Convenant Verantwoord Goud. De bond was er sinds de oprichting bij betrokken.

Samenwerking tussen bedrijven, leveranciers en partijen voor betere arbeidsomstandigheden in Bangladesh en India

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 02-03-2020

Tijdens een interactief evenement op 17 februari hebben de betrokken partijen en bedrijven in het AGT-project ‘Remedies to a Better Workplace’ hun ervaringen, resultaten en geleerde lessen gedeeld met een brede groep bedrijven en andere geïnteresseerde partijen.

Kleine en middelgrote verzekeraars op koers

Convenant verzekeringssector | 28-02-2020

In de zomer van 2018 ondertekenden het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland het IMVO Convenant Verzekeringssector. Het convenant is bindend voor alle aangesloten verzekeraars

Eerste jaarrapportage pensioenfondsen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 25-02-2020

In het eerste jaar van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen hebben de deelnemende partijen hard gewerkt aan het opstarten van het proces en het leren kennen van elkaars werkwijzen en prioriteiten. Ook zijn de eerste resultaten opgeleverd. Sinds de start in december 2018 is het aantal deelnemende pensioenfondsen gestegen tot 81. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 90% van het door Nederlandse pensioenfondsen belegde vermogen.

DKG Groep sluit zich als eerste grote retailketen aan bij TruStone Initiatief

Initiatief TruStone | 06-02-2020

DKG Groep (Bruynzeel en Keller Keukens) is de 28e deelnemer aan IMVO-convenant natuursteen. Daarmee zijn zij de veertiende Nederlandse deelnemer aan het TruStone Initiatief.

CNV internationaal publiceert video over vrijheid van vereniging

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 13-01-2020

Vrijheid van vereniging is een van de belangrijkste thema's in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Merken die deelnemen aan het convenant zetten zich in om vrijheid van vereniging en sociale dialoog in hun internationale toeleveringsketens te bevorderen.

1e jaar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen Convenant

Convenant voor de Pensioenfondsen | 20-12-2019

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant) is vandaag precies een jaar geleden ondertekend.

Sims Recycling stopt met Convenant Verantwoord Goud

Convenant Verantwoord Goud | 20-12-2019

Elektronicarecycler Sims Recycling Solutions stopt haar deelname aan het Convenant Verantwoord Goud. Het bedrijf stelt dat de tijdsbesteding die een goede deelname aan het convenant vraagt niet opweegt tegen de beperkte invloed die het bedrijf op de keten kan uitoefenen.

Stand van zaken van de Nederlandse bankenconvenant

Convenant bancaire sector | 17-12-2019

In december 2019 liep het Nederlandse IMVO-convenant Bancaire Sector officieel ten einde. Hoewel het convenant officieel aan het einde van zijn termijn is, wordt een laatste monitoringrapport en een begeleidende stuurgroepverklaring verwacht in het tweede kwartaal van 2020.

2e forum voor duurzame kleding in Bangladesh

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 16-12-2019

Begin november 2019 werd het Convenant Duurzame Kleding en Textiel uitgenodigd om deel te nemen aan twee evenementen in Bangladesh. Op 4 november organiseerde de Nederlandse ambassade in Dhaka een ronde tafel over het belang van inkooppraktijken en het effect daarvan op duurzaamheid.