Nieuws

Indiase partners Initiatief Trustone bezoeken Nederland

Initiatief TruStone | 23-05-2019

Op 23 mei 2019 spraken deelnemers aan het Initiatief TruStone en de pilotprojecten over maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen met Indiase partners van de NGOs Arisa en Coalitie Stop Kinderarbeid.

Partijen wonen workshop bij over duurzame materialen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 23-05-2019

Op 9 mei organiseerde het Convenant Duurzame Kleding en Textiel samen met Solidaridad en Modint een workshop over duurzame materialen voor bedrijven en andere partijen die aangesloten zijn bij het Convenant.

Initiatiefwetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid aangenomen

15-05-2019

Kinderarbeid is één van de thema’s die terugkomen in de IMVO-convenanten. Volgens de initiatiefnemer kan het wetsvoorstel de IMVO-convenanten versterken doordat bedrijven die deelnemen aan een IMVO-convenant zich al hebben gecommitteerd aan de in het voorstel gevraagde gepaste zorgvuldigheid. De komende tijd zal duidelijk moeten worden hoe dit wordt uitgewerkt.


Verzekeringsconvenant behandelt eerste praktijkcasus

Convenant verzekeringssector | 14-05-2019

Partijen in het verzekeringsconvenant hebben samen een eerste casus voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de verzekeringssector uitgewerkt. Tijdens de sessie werd aan de hand van een praktijkcasus besproken welke positieve impact Nederlandse verzekeraars kunnen inzetten in een internationale sector. Vanuit NGO’s, vakbonden en overheid werd bekeken welke kennis zij daarbij in konden zetten.

IMVO Initiatief TruStone van start: Nederland en Vlaanderen slaan handen ineen voor eerlijk natuursteen

Initiatief TruStone | 13-05-2019

De Nederlandse en Vlaamse natuursteensector hebben samen met de Nederlandse en Vlaamse Overheid, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Dit ‘IMVO initiatief TruStone’ is tot stand gekomen na een periode van intensieve besprekingen onder leiding van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad.

Kledingmerken tekenen brief aan regering Cambodja na zorgwekkende ontwikkelingen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 06-05-2019

Meerdere kledingmerken die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben een brief ondertekend aan de regering van Cambodja om hun zorgen te uiten over de arbeids- en mensenrechtensituatie in de kleding- en textielsector.

IUCN NL stapt uit Convenant Verantwoord Goud

Convenant Verantwoord Goud | 06-05-2019

Op 1 mei is IUCN NL gestopt met haar formele deelname aan het Convenant Verantwoord Goud. De organisatie heeft zich bij de totstandkoming daarvan er hard voor gemaakt dat de convenantspartijen niet alleen verbetering nastreven op het sociale vlak, maar ook werken aan het veiligstellen van ecologische aspecten. Nu de uitvoering daarvan in volle gang is, doet IUCN NL een stapje terug.

Bankenconvenant bezoekt palmolieplantages Indonesië

Convenant bancaire sector | 23-04-2019

Partijen uit het Nederlandse Convenant Bancaire Sector bezochten palmolieplantages in Indonesië als onderdeel van hun inspanningen de waardeketen van palmolie in kaart te brengen.

Monitoring verzekeringsconvenant van start

Convenant verzekeringssector | 23-04-2019

Bij alle partijen en verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, wordt jaarlijks gemeten in hoeverre de afspraken in het convenant zijn uitgevoerd. Dit jaar wordt dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Ook wordt gekeken hoe ver de partijen samen al zijn met de gezamenlijke afspraken.

Negen van tien textielbedrijven goed op weg met duurzame afspraken

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 15-04-2019

Uit een beoordeling blijkt dat 86% van de deelnemende merken aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel goed op weg is om te voldoen aan de afspraken in het convenant. Dat staat in de jaarrapportage die het convenant vandaag publiceert. Door inzicht te verzamelen van omstandigheden in een groter aantal productielocaties, in de materialen die bedrijven gebruikten en een analyse te maken van de eigen productieketen, namen bedrijven in 2018 concrete actie om hun bedrijfsvoering zo te veranderen dat ze de risico’s op misstanden in hun productieketen beter aan kunnen pakken.