Nieuws

OECD side event met sprekers vanuit verschillende convenanten

Convenant voor de metaalsector | 23-04-2021

Op 27 en 28 april vindt het OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains plaats. Tijdens dit congres organiseert CNV een side-event over de verborgen risico’s in de metaalketen, in het bijzonder in Peru, Colombia en Bolivia.

Webinar due diligence-stappen 2 en 3

Convenant voor de Pensioenfondsen | 20-04-2021

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB Pensioenfondsen een webinar over de due diligence-stappen 2 en 3: identificeren en mitigeren van (potentiële) negatieve impacts. Dit is een praktische handreiking aan pensioenfondsen voor hun invulling van de OESO-richtlijnen. Het webinar is nu terug te zien.

Inzicht in verschil minimumloon en leefbaar loon helpt bedrijven Convenant Duurzame Kleding en Textiel loonkloof aan te pakken

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 30-03-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel publiceert een overzicht waarop het verschil is te zien tussen het minimumloon en het leefbare loon in de kleding- en textielindustrie in een groot aantal landen. Dit inzicht helpt bedrijven stappen te zetten om het verschil hiertussen te overbruggen. De gegevens gaan over bijna 50 landen en regio’s en zijn opgesteld met data van WageIndicator en The Global Living Wage Coalition.

Terugblik webinar Landrechten

Convenant verzekeringssector | 29-03-2021

De laatste sessie in de reeks van de internationaal MVO-themakaders in het verzekeringsconvenant stond in het teken van Landrechten. Dit themakader is een product van alle convenantspartijen van de verzekeringssector en vormt een raamwerk van de internationale standaarden die aan het thema gelinkt zijn en hoe beleggers hiermee om kunnen gaan.

Vijf vragen aan… Martine Kruitbos

Convenant voor de Pensioenfondsen | 23-03-2021

Martine Kruitbos is Adviseur Verantwoord Beleggen bij MN en zij beantwoordt enkele vragen over haar motivatie voor het convenant en het belang van samenwerking.

Jaarrapportage Initiatief Trustone: Nederlandse en Vlaamse bedrijven zetten belangrijke stappen richting verantwoorde natuursteenketens

Initiatief TruStone | 22-03-2021

Uit de eerste jaarrapportage van het Initiatief TruStone blijkt dat bedrijven belangrijke stappen zetten richting verantwoorde natuursteenketens. Deelnemende bedrijven hebben een groeiend inzicht in de herkomst van hun materialen en een deel van de bedrijven draagt al bij aan verbeteringen van arbeids- en mensenrechten en milieuomstandigheden in de keten.

Terugblik webinar Controversiële Wapens en Wapenhandel

Convenant verzekeringssector | 18-03-2021

De vierde sessie in de reeks van de internationaal MVO-themakaders in het verzekeringsconvenant stond in het teken van controversiële wapens en wapenhandel met hoog-risicolanden. Dit themakader is een product van alle convenantspartijen van de verzekeringssector en vormt een raamwerk van de internationale standaarden die aan het thema gelinkt zijn en hoe beleggers hiermee om kunnen gaan.

Kledingbedrijven vergroten transparantie met ondertekenen Transparency Pledge

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 25-02-2021

Het aantal kleding- en textielbedrijven dat de Transparency Pledge onderschrijft, neemt opnieuw toe.

Terugblik webinar kick-off jaarthema ‘Biodiversiteit’

Convenant verzekeringssector | 25-02-2021

Onlangs organiseerden de partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector een informatieve startbijeenkomst over het jaarthema van 2021: biodiversiteit. Het webinar is terug te zien en de presentaties te raadplegen.

Consultatiebijeenkomst nieuw internationaal MVO-beleid

23-02-2021

Op dinsdag 9 maart 2021 van 14.00 uur tot 15.30 uur organiseren de SER en het ministerie van Buitenlandse Zaken een online stakeholderconsultatie over de invulling van sectorale samenwerking onder vernieuwd beleid voor internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.