Nieuws

SER draagt bij aan consultatie Europese Commissie over duurzaamheid in ondernemingsbestuur

17-02-2021

De Europese Commissie heeft onlangs een openbare consultatie over duurzaamheid in ondernemingsbestuur afgerond. De Sociaal Economische Raad (SER) leverde input hiervoor.

Tweede jaarrapportage internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 11-02-2021

In het tweede jaar van het Convenant hebben verzekeraars, de overheid en maatschappelijke organisaties de mouwen opgestroopt om de doelstellingen van het Convenant na te streven. Het was een jaar waarin veel werk is verzet.

Klachten- en geschillencommissie Convenant Duurzame Kleding en Textiel doet eerste uitspraak in klacht

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-02-2021

De onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar eerste uitspraak gedaan over een ingediende klacht. Het betreft een klacht van ngo Arisa over kledingbedrijf C&A.

Partijen in Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen opnieuw op tot verantwoordelijkheid in coronacrisis

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 02-02-2021

De partijen in het internationale MVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen bedrijven opnieuw op invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de coronacrisis. Uitgangspunten zijn de bescherming van het inkomen van werknemers in de kleding- en textielsector, het waarborgen van hun veiligheid en gezondheid en het toekomstbestendig maken van de keten.

Convenant Verzekeringssector actualiseert geleerde lessen verantwoord ondernemen

Convenant verzekeringssector | 01-02-2021

Partijen van het internationaal MVO-convenant Verzekeringssector ontwikkelden eerder vijf raamwerken voor thema’s rond milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. Deze zijn nu ook in het Engels verkrijgbaar. Aan de hand van casussessies verscheen een document met geleerde lessen. Dit document is nu uitgebreid met lessen rond kinderarbeid, dieselgate en herstel & verhaal.

NCP-webinar ‘Verantwoord ondernemen in de digitale economie’ terugkijken

29-01-2021

Onlangs organiseerde het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP) een webinar over ‘verantwoord ondernemen in de digitale economie’. Eén van de sprekers was Carine van Oosteren van de SER. Het webinar is terug te kijken en de presentaties zijn beschikbaar.

Vijf vragen aan… Will-Jan Jacobs

Convenant voor de Pensioenfondsen | 15-01-2021

Will-Jan Jacobs is Beleidsmedewerker bij de Pensioenfederatie en hij beantwoordt enkele vragen over zijn motivatie voor het convenant en het belang van samenwerking.

Hunter Douglas verlaat metaalconvenant

Convenant voor de metaalsector | 08-01-2021

Hunter Douglas heeft zijn deelname aan het convenant voor de metaalsector met ingang van 2021 beëindigd.

Herstel en Verhaal in de praktijk: een kwestie van een lange adem

Convenant verzekeringssector | 08-10-2020

Een lange adem, vasthoudend zijn én samenwerken: dat is de basis voor het doen slagen van Herstel en Verhaal, ofwel ‘Access to Remedy’. Herstel en verhaal is een van de drie pijlers van de internationale richtlijnen van de VN, de United Nations Guiding Principles (UNGP’s) die centraal stond tijdens de derde casussessie van het IMVO-convenant Verzekeringssector.

Bankenconvenant sluit af met monitoringrapport en eindverklaring

Convenant bancaire sector | 20-08-2020

In december 2019 liep het IMVO-convenant Bancaire Sector officieel ten einde. Het convenant sluit af met een rapport van de onafhankelijke Monitoringcommissie en een reactie daarop van de Stuurgroep in de vorm van een eindverklaring.