Nieuws

Webinar zoönosen en dierenwelzijn terugkijken

Convenant voor de Pensioenfondsen | 09-12-2020

Onlangs organiseerden de convenantspartijen een webinar over zo├Ânosen en dierenwelzijn. De sessie is opgenomen en kun je terugkijken.

Webinar Klimaatverandering & fossiele beleggingen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 08-12-2020

Onlangs organiseerden de convenantspartijen een webinar over beleggen in (post)conflictgebieden. Helaas is het niet mogelijk de sessie terug te kijken, er is wel informatie beschikbaar.

Terugblik webinar Klimaat en Energietransitie

Convenant verzekeringssector | 08-12-2020

Onlangs vond het eerste webinar plaats over de speciaal ontwikkelde raamwerken die handvatten bieden voor het ontwikkelen van thematisch beleggingsbeleid binnen de verzekeringssector. De eerste sessie stond in het teken van Klimaat en Energietransitie.

Webinar Beleggen in (post)conflictgebieden terugkijken

Convenant voor de Pensioenfondsen | 07-12-2020

Onlangs organiseerden de convenantspartijen een webinar over beleggen in (post)conflictgebieden. De sessie is opgenomen en kun je terugkijken.

Koninklijke onderscheiding voor Pierre Hupperts

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 07-12-2020

Pierre Hupperts, voorzitter van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn onvermoeibare inzet voor internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Afgelopen vrijdag ontving hij de Koninklijke onderscheiding uit handen van de Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten.

Jaarbijeenkomst terugkijken

Convenant voor de Pensioenfondsen | 05-12-2020

Op 3 december 2020 organiseerde de Pensioenfederatie de jaarbijeenkomst van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen.

Monitoringsrapport zet aan tot actie

Convenant verzekeringssector | 04-12-2020

De Stuurgroep van het Internationaal MVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft haar reactie gepubliceerd op het tweede Monitoringsrapport. De Stuurgroep spreekt haar commitment uit voor het behalen van doelstellingen van het convenant en blijft werken aan de focus en prioritering van de verschillende aandachtsgebieden van het convenant.

Brede steun voor multi-stakeholder aanpak internationaal MVO

04-12-2020

Organisaties van werkgevers en werknemers CNV, FNV, VNO-NCW en MBK Nederland pleiten in een brief aan minister Kaag en de Tweede Kamer om de multi-stakeholder samenwerking voort te zetten rond internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zoals de SER die faciliteert.

C.A.G. Gerlon trekt zich terug uit Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 01-12-2020

Het bedrijf C.A.G. Gerlon stapt uit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Nyrstar ondertekent Internationaal MVO convenant voor de Metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 20-11-2020

Nyrstar, een internationaal opererend bedrijf in de Metaalsector, heeft op 26 oktober 2020 het Internationaal MVO convenant voor de Metaalsector ondertekend.