Nieuws

Verstegen Spices & Sauces en Fairfood starten pilot met nootmuskaat

Convenant Voedingsmiddelen | 06-06-2019

Bedrijven die zich inzetten voor leefbaar loon, krijgen hulp van de modernste technologie. Specerijenfabrikant Verstegen en Fairfood zijn een pilot gestart met nootmuskaat en blockchaintechnologie.

Deelnemers pilot natuursteen bezoeken Belgische steengroeve

Initiatief TruStone | 27-05-2019

Op woensdag 22 mei bracht een groep van 20 deelnemers van de pilot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) natuursteen een bezoek aan steengroeve Carrières du Hainaut in Wallonië. De groeve is een van de grootste van Europa. Er wordt hardsteen gewonnen die voor een belangrijk deel wordt gebruikt voor de publieke ruimte in Nederland en Vlaanderen.

Directeuren in dialoog over voortgang convenant

Convenant verzekeringssector | 24-05-2019

De directeuren van alle deelnemende partijen aan het IMVO-convenant in de Verzekeringssector kwamen in mei bij elkaar om de voortgang van de afspraken van het convenant met elkaar te bespreken. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren ondermeer voortgang van verschillende werkgroepen, het thema klimaatverandering en enkele praktijkcasussen.

Het Bankenconvenant publiceert paper over toegang tot herstel

Convenant bancaire sector | 24-05-2019

Partijen binnen het IMVO-convenant Bancaire Sector publiceren een paper over het mogelijk maken van herstel in relatie tot mensenrechtenkwesties.

Inspiratiesessie stakeholders convenant voedingsmiddelen

Convenant Voedingsmiddelen | 23-05-2019

Due Diligence: vraagstukken uit de praktijk

Metaalsector zet zich in voor verantwoorde metaalketens

Convenant voor de metaalsector | 23-05-2019

De metaalsector bundelt de krachten voor een impuls aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, brancheverenigingen, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties tekenen daarvoor op 23 mei het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’. Doel is om het internationaal verantwoord ondernemen te bevorderen en om misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de metaalsector terug te dringen.

Indiase partners Initiatief Trustone bezoeken Nederland

Initiatief TruStone | 23-05-2019

Op 23 mei 2019 spraken deelnemers aan het Initiatief TruStone en de pilotprojecten over maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen met Indiase partners van de NGOs Arisa en Coalitie Stop Kinderarbeid.

Partijen wonen workshop bij over duurzame materialen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 23-05-2019

Op 9 mei organiseerde het Convenant Duurzame Kleding en Textiel samen met Solidaridad en Modint een workshop over duurzame materialen voor bedrijven en andere partijen die aangesloten zijn bij het Convenant.

Initiatiefwetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid aangenomen

15-05-2019

Kinderarbeid is één van de thema’s die terugkomen in de IMVO-convenanten. Volgens de initiatiefnemer kan het wetsvoorstel de IMVO-convenanten versterken doordat bedrijven die deelnemen aan een IMVO-convenant zich al hebben gecommitteerd aan de in het voorstel gevraagde gepaste zorgvuldigheid. De komende tijd zal duidelijk moeten worden hoe dit wordt uitgewerkt.


Verzekeringsconvenant behandelt eerste praktijkcasus

Convenant verzekeringssector | 14-05-2019

Partijen in het verzekeringsconvenant hebben samen een eerste casus voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de verzekeringssector uitgewerkt. Tijdens de sessie werd aan de hand van een praktijkcasus besproken welke positieve impact Nederlandse verzekeraars kunnen inzetten in een internationale sector. Vanuit NGO’s, vakbonden en overheid werd bekeken welke kennis zij daarbij in konden zetten.