Nieuws

FNV stopt deelname in convenant verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 04-09-2020

Vakbond FNV is gestopt met deelname aan het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector.

Aanbesteding midterm-evaluatie

Convenant Voedingsmiddelen | 24-08-2020

Het IMVO-convenant Voedingsmiddelen is bijna op de helft van haar looptijd van vijf jaar. De partijen in het convenant hebben afgesproken dat er een externe, onafhankelijke evaluatie zal worden uitgevoerd om te zorgen dat de tweede helft van de implementatiefase van het convenant zo efficiënt mogelijk verloopt.

Bankenconvenant sluit af met monitoringrapport en eindverklaring

Convenant bancaire sector | 20-08-2020

In december 2019 liep het IMVO-convenant Bancaire Sector officieel ten einde. Het convenant sluit af met een rapport van de onafhankelijke Monitoringcommissie en een reactie daarop van de Stuurgroep in de vorm van een eindverklaring.

De windenergiesector streeft naar een overeenkomst over Internationaal MVO

Hernieuwbare energie | 28-07-2020

De Europese windindustrie bespreekt met andere belanghebbenden de mogelijkheid om tot een internationale sectorovereenkomst te komen over verantwoord zakendoen. Het doel is de overeenkomst voor de zomer van 2021 te ondertekenen.

Verslag webinar ‘Opzetten en financieren van lokale projecten in productielanden voor duurzamere voedselketens’

Convenant Voedingsmiddelen | 24-07-2020

Op donderdag 9 juli 2020 hield het IMVO-convenant Voedingsmiddelen, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een webinar voor bedrijven over het opzetten en financieren van projecten in productielanden voor de verduurzaming van voedselketens.

Donsje Amsterdam ondertekent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 20-07-2020

Donsje Amsterdam heeft het Convenant Duurzame Kleding en textiel ondertekend. Met de ondertekening van het Convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel past OESO-richtlijnen goed toe

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 15-07-2020

De standaarden rond maatschappelijk verantwoord ondernemen van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de implementatie daarvan, zijn grotendeels in overeenstemming met de OESO-richtlijnen. Dit blijkt uit een uitgebreide analyse die de OESO heeft uitgevoerd.

Evaluatie IMVO-convenanten mede input voor SER-advies

15-07-2020

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een evaluatie uit laten voeren van de convenanten voor internationaal MVO. De SER neemt dit onderzoek mee in zijn advies aan Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het toekomstige beleid voor internationaal MVO.

Reactie Convenant Kleding en Textiel op rapport Schone Kleren Campagne en SOMO

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 06-07-2020

Onlangs publiceerden Schone Kleren Campagne (SKC) en SOMO een rapport waarin zij de verslaglegging bekritiseren van een aantal bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het rapport beoordeelt in hoeverre de rapportages van deze bedrijven overeenstemmen met de OESO-richtlijnen. Het Convenant ziet het rapport als een aansporing voor bedrijven te werken aan meer transparantie.

Bedrijven kledingconvenant zetten stap voorwaarts in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 30-06-2020

Het aantal deelnemende bedrijven dat volledig voldoet aan de proceseisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, is fors gegroeid van 5 naar 36. Er zijn nu meer dan 5.800 locaties in beeld waar kleding en textiel wordt geproduceerd. Dit staat in de vandaag verschenen jaarrapportage 2019 van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.