Nieuws

Terugblik themabijeenkomst ‘Access to medicine’

Convenant verzekeringssector | 23-06-2020

‘Gezondheid’ is het thema voor 2020 van het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector. In het bijzonder is er aandacht voor de ‘toegang tot betaalbare medicijnen’. Tijdens een themabijeenkomst in juni werd stilgestaan bij de ‘Access to Medicine Index’, die meerdere financiële instellingen gebruiken om na te gaan of en hoe geneesmiddelenfabrikanten de toegang tot medicijnen mogelijk maken voor mensen in lage- en middeninkomenslanden.

Kennissessie instrumentarium terugkijken

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-06-2020

Onlangs organiseerden de convenantspartijen een kennissessie over het Instrumentarium van het IMVB-convenant. De sessie is opgenomen en kunt u hier terugkijken.

Oproep aan vermogensbeheerders tot due diligence

Convenant voor de Pensioenfondsen | 18-06-2020

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de wereldwijd grootste vermogensbeheerders een brief gestuurd waarin zij hen aanspoort om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nation’s Guiding Principles on Business and Human Rights te verankeren in hun dienstverlening.

IMVO-convenant Verzekeringssector deelt themakaders verantwoord ondernemen

Convenant verzekeringssector | 18-06-2020

De verzekeraars, overheid, NGO’s en vakbonden, verenigt in het IMVO-convenant Verzekeringssector, hebben vijf raamwerken ontwikkeld voor thema’s rond milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. In deze themakaders zijn relevante internationale wet- en regelgeving, tips en andere ondersteuning bijeen gebracht die een verzekeraar kan hanteren bij het beleggen in risicovolle sectoren.

H.J. de Rooy Lederwaren ondertekent Convenant Duurzame Kleding & Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 15-06-2020

H.J. de Rooy Lederwaren heeft het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.

Pre-COVID-19 zelfbeoordeling van inkooppraktijken in kleding- en textielsector levert waardevolle inzichten op

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 09-06-2020

Gezamenlijk rapport onderstreept belangrijkheid in tijden van crisis

Partijen in Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen op tot verantwoordelijkheid in coronacrisis

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 03-06-2020

De partijen in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen bedrijven op invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de coronacrisis. Uitgangspunten zijn de bescherming van het inkomen van werknemers in de kleding- en textielsector, het waarborgen van hun veiligheid en gezondheid en het toekomstbestendig maken van de keten.

Handvatten inkooppraktijken voor managers kledingbedrijven

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 03-06-2020

Het IMVO Convenant Kleding en Textiel heeft tijdens een webinar, georganiseerd met Inretail, Modint en Solidaridad, het management van kledingbedrijven handvatten gegeven rond inkooppraktijken in producerende landen.

Oproep voor internationaal MVO in tijden van coronacrisis

26-05-2020

De SER roept het Nederlandse bedrijfsleven op om solidair te zijn met partners in productielanden. Van bedrijven die internationaal zaken doen wordt verwacht dat zij dit met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) doen conform de OESO-richtlijnen en UNGP’s. Juist in tijden van crisis is het van cruciaal belang dat bedrijven hier zo goed mogelijk invulling aan geven.

Nieuwe toetreders uit Nederland en Vlaanderen

Initiatief TruStone | 14-05-2020

De afgelopen weken hebben drie bedrijven zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Het zijn de Nederlandse bedrijven B&S Natuursteen en Steenwerck en het Vlaamse bedrijf VietBlueStone.