Nieuws

Convenantsdeelnemer VIER VOETERS wil dierenleed bij wolproductie voorkomen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 08-12-2017

Veel wol is afkomstig van schapen waarbij onverdoofd een stuk huid is weggesneden: dit heet mulesing. VIER VOETERS wil deze praktijen tegengaan en ijvert voor het gebruik van een keurmerk.

Nieuwe ondertekenaar Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 30-11-2017

​Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er weer een nieuwe ondertekenaar bij. Mauritz & Zn. heeft zich gevoegd bij de bedrijven die nu al deelnemen aan het convenant. Daarmee zal ook dit bedrijf zich gaan inzetten om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen.

Aanpak moderne slavernij van convenantdeelnemer C&A valt in de prijzen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 23-11-2017

C&A heeft de Stop Slavery Award gewonnen van de Thomson Reuters Foundation. Het bedrijf kreeg de prijs voor het voorkomen van dwangarbeid in de productieketen.

Vier nieuwe ondertekenaars Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 20-11-2017

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er vier nieuwe ondertekenaars bij. StarSock, ByKay, Noppies en Goosecraft hebben zich gevoegd bij de bedrijven die nu al deelnemen aan het convenant. Daarmee zullen ook deze bedrijven zich gaan inzetten om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen. Ook heeft het convenant een nieuwe steunbetuiger: Control Union.

Bijeenkomst met vakbonden uit Bangladesh, Cambodja en Indonesië

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 20-11-2017

Vakbondsvertegenwoordigers uit Bangladesh, Cambodja en Indonesië kwamen op 15 november naar Nederland. Ze waren uitgenodigd door convenantspartijen FNV en CNV. De gasten deelden ervaringen in hun thuisland met deelnemers aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Convenantdeelnemer Schijvens wint prijs voor uitbetalen leefbaar loon

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 14-11-2017

Schijvens Corporate Fashion won op 10 november 2017 de Best Practice Award van de Fair Wear Foundation. Schijvens stelde na eigen onderzoek een leefbaar loon vast voor haar fabrieksarbeiders in Turkije. Het familiebedrijf is één van de trekkers van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Nieuwe partij bij Goudconvenant

Convenant Verantwoord Goud | 18-09-2017

Het Convenant Verantwoord Goud krijgt er een partij bij. Het recyclingbedrijf Coolrec sluit zich aan bij deze samenwerking. Dit bedrijf is een dochteronderneming van Renewi (voorheen Van Gansewinkel) dat onder andere goud herwint uit afgedankte apparaten.

Nieuwe partner bij Bankenconvenant

Convenant bancaire sector | 11-07-2017

Het bankenconvenant krijgt er een partner bij. Ngo Save the Children sluit zich aan bij deze samenwerking. De organisatie heeft veel ervaring met kinderrechten en de manier waarop bedrijven dit kunnen verankeren in hun internationale MVO-beleid.

Verzekeringssector maakt afspraken over verantwoord beleggen

Convenant verzekeringssector | 05-07-2017

Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector ondertekend.

Verantwoorde kledingproductie is stap dichterbij

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-07-2017

De textielbranche heeft een basis gelegd om kleding structureel verantwoord te produceren. Voor het eerst maken bedrijven gezamenlijk bekend in welke fabrieken zij hun kleren laten maken. Bedrijven hebben ook concrete plannen gemaakt om verbeteringen in gang te zetten. Zo kunnen misstanden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu worden aangepakt.