Nieuws

Vraag wel of geen IMVO wetgeving domineert Tweede Kamerdebat

23-04-2020

De Tweede Kamer denkt wisselend over de vraag of er wel of geen wetgeving moet komen voor Internationaal MVO (IMVO). Minister Kaag (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) wil zo breed mogelijk naar de internationaal MVO-aanpak kijken. Dit bleek tijdens het recente algemeen overleg (AO) met de minister.

Oproep om gevolgen coronacrisis samen het hoofd te bieden

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 21-04-2020

Het IMVO Convenant Kleding en Textiel heeft, samen met een grote groep gelijkgestemde organisaties, een gezamenlijke verklaring opgesteld over verantwoord reageren op de coronacrisis.

Reactie Convenant Voedingsmiddelen op uitzending Keuringsdienst van Waarde

Convenant Voedingsmiddelen | 16-04-2020

In het tv-programma Keuringsdienst van Waarde van 16 april 2020 waarin wordt gesproken over het IMVO-convenant Voedingsmiddelen, ontstaat het beeld dat het convenant geen informatie wil delen met de buitenwereld.

Europese aandacht voor Internationaal MVO convenant voor de metaalsector groeit

Convenant voor de metaalsector | 02-04-2020

Een gezamenlijke bijeenkomst van Eurometaux en het Internationaal MVO convenant voor de metaalsector heeft geleid tot meer aandacht voor het convenant op Europees niveau. Ook ontstond tijdens de bijeenkomst het idee om gezamenlijk te communiceren over de due diligence (MVO-risicomanagement) in de toeleveringsketens van metalen en de kennis hierover intensiever te delen.

CVRD ondertekend Convenant Duurzame Kleding & Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 20-03-2020

CVRD heeft op 8 oktober 2019 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.

Convenantspartijen helpen bij verbeteren kleinschalige goudmijnen

Convenant Verantwoord Goud | 09-03-2020

Een aantal deelnemers aan het Convenant Verantwoord Goud gaat aan de slag om goud uit kleinschalige mijnen op een verantwoorde manier een plek te geven in hun keten. Daarmee geven zij concreet invulling om positieve impact te genereren.

FNV stopt actieve deelname in convenant goud

Convenant Verantwoord Goud | 03-03-2020

Vakbond FNV is per 1 februari gestopt met deelname aan het Convenant Verantwoord Goud. De bond was er sinds de oprichting bij betrokken.

Samenwerking tussen bedrijven, leveranciers en partijen voor betere arbeidsomstandigheden in Bangladesh en India

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 02-03-2020

Tijdens een interactief evenement op 17 februari hebben de betrokken partijen en bedrijven in het AGT-project ‘Remedies to a Better Workplace’ hun ervaringen, resultaten en geleerde lessen gedeeld met een brede groep bedrijven en andere geïnteresseerde partijen.

Kleine en middelgrote verzekeraars op koers

Convenant verzekeringssector | 28-02-2020

In de zomer van 2018 ondertekenden het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland het IMVO Convenant Verzekeringssector. Het convenant is bindend voor alle aangesloten verzekeraars

Eerste jaarrapportage pensioenfondsen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 25-02-2020

In het eerste jaar van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen hebben de deelnemende partijen hard gewerkt aan het opstarten van het proces en het leren kennen van elkaars werkwijzen en prioriteiten. Ook zijn de eerste resultaten opgeleverd. Sinds de start in december 2018 is het aantal deelnemende pensioenfondsen gestegen tot 81. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 90% van het door Nederlandse pensioenfondsen belegde vermogen.