Nieuws

NGO’s en pensioenfondsbestuurders in gesprek op themabijeenkomst IMVB-convenant

Convenant voor de Pensioenfondsen | 07-10-2019

De eerste jaarvergadering van het IMVB-convenant Pensioenfondsen op 10 september jl. had een interactief karakter. Pensioenfondsbestuurders en zes NGO’s en vakbonden gingen in kleine groepen met elkaar in gesprek over dierenwelzijn, vrijheid van vakbond, mensenrechtenverdedigers, controversiële wapens en wapenhandel, kinderrechten en klimaatverandering.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel bevordert duurzame inkooppraktijken in samenwerking met het Duitse ‘Textile Partnership’ en ACT on Living Wage

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-10-2019

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel besteedt veel aandacht aan de inkooppraktijken van ondertekenaars. Industriewijde duurzame manieren van inkopen moeten leveranciers in staat stellen betere lonen aan werknemers te betalen.

Kledingconvenant is relevant

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-10-2019

Onderzoeksbureau concludeert: goede voortgang in nakomen afspraken.

Textielconvenant publiceert dierenwelzijn risico’s factsheets

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-10-2019

Een werkgroep van het IMVO Convenant duurzame kleding en textiel besprak en analyseerde de dierenwelzijn-risico’s bij de vijf meest gebruikte soorten materiaal van dierlijke oorsprong in de kleding-industrie, de zogenaamde ‘big five’: wol, dons, leer, zijde en bont.

Workshop UNGP Reporting Framework

Convenant verzekeringssector | 03-10-2019

Op 19 september organiseerde eén van de werkgroepen van het Verzekeringsconvenant een workshop over de UN Guiding Principles Reporting Framework.

Essenza Home, Rademakers en Kings of Indigo verwelkomd bij Duits “Textile Partnership” via geassocieerd lidmaatschap

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 01-10-2019

De bedrijven zijn al deelnemers van het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Begin 2018 is een samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse initiatief van start gegaan.

Je m’appelle heeft Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 26-09-2019

Je m’appelle heeft op 21 augustus 2019 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor een duurzamere productieketen.

Interesse vanuit Duitsland voor verzekeringsconvenant

Convenant verzekeringssector | 26-09-2019

Hoe werkt het Nederlandse Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in de verzekeringssector? Welke uitdagingen levert dat de financiële sector op? Wat werkt wel en wat niet?” Zomaar wat vragen van Michaele Spaeth van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Verbond van Verzekeraars.

Deelnemers voedingsmiddelenconvenant zetten goede eerste stappen

Convenant Voedingsmiddelen | 19-09-2019

Supermarkten, levensmiddelenproducenten en andere bedrijven die handelen in voedingsmiddelen zetten goede eerste stappen in de richting van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Convenant Verantwoord Goud: voortgang en verbetering werkwijze

Convenant Verantwoord Goud | 16-09-2019

Het tweede jaar van het convenant Verantwoord Goud werd gekenmerkt door kleine stappen vooruit en een betere samenwerking. Hiermee ligt er een basis om volgend jaar meer concrete resultaten te boeken. Alle partijen geven aan zich hier vol voor in te zetten.