Nieuws

Acht ernstige mensenrechtenrisico’s als eerste aangepakt

Convenant bancaire sector | 13-08-2019

Banken financieren (onderdelen) van deze keten en zijn op grond van de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) gehouden om mensenrechtenrisico’s te voorkomen en te verminderen. Deze analyse helpt partijen en aangesloten banken om gezamenlijk en individueel te kunnen werken aan deze risico’s.

Klimaatcommitment in uitvoering binnen het verzekeringsconvenant

Convenant verzekeringssector | 25-07-2019

De Nederlandse financiële sector heeft op 10 juli een commitment ondertekend om bij te dragen aan het nationale Klimaatakkoord. Het Platform Carbon Accounting Financials heeft een methode ontwikkeld om de CO2-impact van beleggingen te berekenen.

Tweede parktijkcasus behandeld binnen verzekeringsconvenant

Convenant verzekeringssector | 23-07-2019

Partijen in het verzekeringsconvenant hebben samen een tweede casus voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de verzekeringssector uitgewerkt. Tijdens de sessie werd aan de hand van een praktijkcasus besproken welke positieve impact Nederlandse verzekeraars kunnen inzetten in een internationale sector.

Convenant start samenwerking met Open Apparel Registry

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 16-07-2019

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is een samenwerking aangegaan met de internationale website Open Apparel Registry (OAR).

Goede voorbeelden bieden inspiratie tijdens deelnemersdag

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 11-07-2019

Diverse goede voorbeelden van samenwerking op thema’s als gender en leefbaar loon door bedrijven zorgden voor veel inspiratie tijdens de deelnemersdag op 2 juli. Meer dan honderd mensen van deelnemende partijen en bedrijven in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel waren aanwezig om van elkaar te leren, te netwerken en de samenwerking te versterken.

Arisa wil inspanningen bedrijven bij Convenant versterken met nieuwe inzichten in Tamil Nadu

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 09-07-2019

Convenantspartij Arisa (voorheen de Landelijke India Werkgroep), heeft een onderzoek uitgevoerd naar risico’s in de toeleveringsketen van convenantsondertekenaars in Tamil Nadu (India).

Verslag werkconferentie klimaat: beleggers willen positieve impact hebben

Convenant verzekeringssector | 09-07-2019

De financiële sector wil actief meedenken over de financiering van de energietransitie. Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector speelt daarin een belangrijke rol, zo bleek tijdens de Klimaatwerkconferentie op 25 juni bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag.

Textielbedrijven maken openbaar hoe zij risico’s op misstanden aanpakken

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-07-2019

Convenant: Helder zijn over risico’s kledingsector ‘het nieuwe normaal’

Er komt meer zicht op welke misstanden bedrijven hebben aangetroffen bij productie van kleding én wat zij daaraan doen. Zo’n vijftig merken die sinds de start bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zijn aangesloten, maken dat uiterlijk vandaag publiek. Dit is een belangrijke volgende stap in het nakomen van de convenantsafspraken. Deze transparante manier van communiceren moet de nieuwe standaard worden. Op deze manier is voor stakeholders inzichtelijk hoe bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Bovendien helpt het de consument in het maken van bewustere keuzes.

Sierteelt bundelt krachten voor meer verantwoorde productie

Convenant Sierteeltsector | 02-07-2019

Vandaag wordt in het World Horti Center in Naaldwijk het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant sierteeltsector ondertekend. De Nederlandse sierteeltsector heeft samen met de overheid, een vakbond en een NGO, afspraken gemaakt over meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen.

Bijeenkomst ‘beyond auditing’ brengt merken tot systeemverandering

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 22-06-2019

Begin deze maand had het Secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) de gelegenheid om tijdens een seminar georganiseerd door het Duitse TextilBündnis te presenteren over 'beyond auditing'.