Nieuws

Voedingsmiddelensector verduurzaamt productieketen

Convenant Voedingsmiddelen | 29-06-2018

De Nederlandse voedingsmiddelensector gaat zich gezamenlijk inzetten voor een internationaal verantwoorde productieketen. Vandaag wordt het Convenant Voedingsmiddelen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking in de hele keten risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan een verduurzaming van de productieketen.

Sandwich tekent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 28-06-2018

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er een nieuwe ondertekenaar bij: Sandwich. Sandwich is een internationaal kledingmerk met meer dan 2200 winkels wereldwijd.

Meer aandacht voor dierenwelzijn in kleding- en textielsector

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 25-06-2018

Er is steeds meer aandacht onder bedrijven, overheden, consumenten en maatschappelijke organisaties voor het welzijn van dieren in de kleding- en textielsector. Toch wegen de economische belangen vaak nog zwaarder dan de belangen van het dier. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Duits en Nederlands kledingconvenant presenteren aanpak in Brussel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 15-06-2018

Kunnen problemen in de kledingindustrie op Europees niveau worden aangepakt? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de bijeenkomst ‘Promoting responsible business conduct and due diligence in the EU textile and garment sector’ op 4 juni 2018 in Brussel.

Partijen denken mee in aanloop naar IMVO-convenant pensioenfondsen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 12-06-2018

In aanloop naar de totstandkoming van een IMVO-convenant voor de pensioensector, organiseerde de SER een stakeholderbijeenkomst om mee te praten over het convenant. Aan tafel zaten partijen die niet meedoen met het convenant, maar wel op een andere manier betrokken zijn, zoals maatschappelijke organisaties, het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) en kennisinstituten.

Zeeman transparant over problemen bij kledingfabrieken

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 08-06-2018

In een aantal productielocaties van Zeeman zijn problemen geconstateerd. Dit maakte het concern zelf bekend. Het is voor het eerst dat Zeeman met deze informatie naar buiten komt.

Van metaalafval naar grondstof: Partijen convenant voor de metallurgische sector op werkbezoek

Convenant voor de metaalsector | 07-06-2018

Recyclen is een duurzame oplossing voor de metaalsector. En samenwerking in een convenant biedt een springplank om stappen voorwaarts te zetten. Dat werd de deelnemers duidelijk gemaakt tijdens hun bedrijfsbezoek aan de recyclingbedrijven VLK en Uzimet.

Nieuwe campagne Solidaridad werkt aan bewustwording modeconsumenten

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 15-05-2018

Solidaridad en Sympany hebben een nieuwe campagne gelanceerd: #Modebewust. De campagne vraagt aandacht voor de problemen die nog steeds bestaan in de kledingindustrie.

Sessie over duurzame materialen biedt bedrijven nieuwe inzichten

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 14-05-2018

Gerecyclede materialen, milieuvriendelijk produceren en de rol van de consument: duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de kledingindustrie. Op 17 april organiseerde brancheorganisatie Modint een inspirerende dag over duurzame materialen voor bedrijven uit de kledingindustrie.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel publiceert beoordelingskader

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 03-05-2018

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft een beoordelingskader uitgewerkt. Bekijk hier het beoordelingskader. Het beoordelingskader geeft enerzijds inzicht in wat van deelnemende bedrijven wordt gevraagd en laat daarnaast zien hoe die inzet wordt beoordeeld.