Nieuws

Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW)

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 05-10-2018

Van 5 tot en met 14 oktober vindt de vijfde editie van de Dutch Sustainable Fashion Week plaats. Dit jaar staat in het teken van circulaire mode en recycling.

Structurele aanpak problemen goudsector door samenwerking

Convenant Verantwoord Goud | 01-10-2018

Afgelopen jaar is het aantal bedrijven dat zich aansloot bij het Convenant Verantwoord Goud gegroeid. Meerdere aangesloten bedrijven hebben publiekelijk verklaard op een meer duurzame manier te gaan produceren. Ook is een gezamenlijk traject om kinderarbeid tegen te gaan in de goudmijnen van Oeganda van start gegaan. Dat staat in de eerste jaarrapportage dat het convenant vandaag publiceert.

Verbond organiseert webinar over IMVO-convenant

Convenant verzekeringssector | 21-09-2018

Op woensdag 26 september organiseert de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars een webinar over het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector. Het webinar geeft de deelnemers inzicht in wat binnen het convenant wordt verwacht. Het convenant is door de Algemene Ledenvergadering van het Verbond aangenomen als bindende zelfregulering.

Trainingen voor deelnemers convenant voedingsmiddelensector

Convenant Voedingsmiddelen | 21-09-2018

Om bedrijven en partijen vanuit een gezamenlijk kader van start te laten gaan met de afspraken binnen het convenant, organiseerden partijen twee trainingen over leefbaar loon en ‘due diligence’. Diverse bedrijven uit de supermarkt- en voedingsmiddelensector, maatschappelijke organisaties en overheid namen deel aan de trainingen op 19 en 20 september.

Conferentie SDG's en initiatieven voor duurzame wereldwijde waardeketens

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 21-09-2018

Op 30 oktober 2018 organiseren het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), het ministerie van Buitenlandse Zaken en de SER de conferentie ‘Sustainable Development Goals (SDG's) en initiatieven voor duurzame internationale waardeketens’ in Brussel.

Vakbeweging waarschuwt voor groeiende ongelijkheid

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 17-09-2018

De meerderheid van de wereldbevolking wacht nog op baanzekerheid, een hoger loon en toegang tot sociale zekerheid. Dit lieten vakbonden weten op een G20-vergadering in Argentinië begin september.

Tweede Kamerlid bezoekt Schijvens

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 17-09-2018

Jessica van Eijs is Tweede Kamerlid voor D66. Onlangs bezocht ze textielproducent Schijvens om zich te laten informeren over circulaire productie. Schijvens kleedt meerdere bedrijven in Nederland in 100% circulaire bedrijfskleding, zoals Hema, Etos, en Bever.

Land- en tuinbouw werkt aan een IMVO-convenant

Land-en Tuinbouw | 13-09-2018

LTO Nederland heeft het initiatief genomen om met maatschappelijke organisaties en de overheid in gesprek te gaan over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). De partijen bereiden zich voor op een dialoog waarin ze afspraken maken die samenkomen in een IMVO-convenant.

Politici ruilen hoedjes voor duurzamere kledingsector

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 12-09-2018

olidaridad, partij bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, organiseerde op 11 september een hoedjesruil voor politici in aanloop naar Prinsjesdag. Het evenement maakt onderdeel uit van de campagne Modebewust en werd georganiseerd om aandacht te vragen voor een meer duurzame kledingsector.

Samenwerken aan een verantwoorde goudketen

Convenant Verantwoord Goud | 12-09-2018

Maandag 1 oktober 2018 | Vakschool Schoonhoven
Inloop vanaf 13.30 uur | Programma 14.00 - 17.00 uur