Nieuws

Trainingen helpen omstandigheden in kledingfabrieken in Bangladesh verbeteren

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 05-03-2018

In Bangladesh hebben in december en februari trainingen plaatsgevonden voor plaatselijke kledingproducenten. Het gaat om fabrieken die leveren aan bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant

Convenant voor de metaalsector | 01-03-2018

De metallurgische sector start de onderhandelingen voor een convenant internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, de branche, overheid en maatschappelijke organisaties, zoals de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties, geven daarmee invulling aan internationale richtlijnen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De convenantaanpak richt zich op langetermijneffecten. De maatschappij verwacht in toenemende mate dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten in hun keten. Daarvoor is krachtenbundeling en samenwerking noodzakelijk.

Kleding produceren in Myanmar, is dat verantwoord?

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 26-02-2018

Drie brancheorganisaties organiseerden in samenwerking met SOMO en het secretariaat van het convenant op 21 februari een workshop voor bedrijven over de kledingindustrie in Myanmar. Het doel: inzicht bieden in wat er komt kijken bij verantwoord produceren in risicolanden. Myanmar is daarbij een voorbeeld.

SER licht convenantenaanpak toe in de Tweede Kamer

23-02-2018

“Het is buitengewoon complex en een proces van lange adem.” Dat zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer donderdag 22 februari in de Tweede Kamer. Kamerleden werden bijgepraat over de stand van zaken rond de Convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenanten). Die zijn bedoeld om misstanden zoals gevaarlijke arbeidsomstandigheden of milieuschade in productielanden te voorkomen.

Landelijke India werkgroep doet onderzoek naar kledingfabrieken

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 15-02-2018

Meisjes en vrouwen die werken in kledingfabrieken in India zijn slachtoffer van moderne vormen van slavernij. Dat stelt de Landelijke India Werkgroep (LIW) na onderzoek ter plekke.

Workshop voor bedrijven over kledingindustrie in Myanmar

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 08-02-2018

Drie brancheorganisaties, SOMO en het secretariaat van het Convenant Kleding en Textiel bieden bedrijven een workshop aan over de kledingindustrie in Myanmar. Het doel: inzicht bieden in wat er komt kijken bij verantwoord produceren in risicolanden. Myanmar is daarbij een voorbeeld.

Internationale interesse bij drukbezochte OESO-bijeenkomst

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 08-02-2018

Hoe werken het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien? De twee initiatieven organiseerden een bijeenkomst tijdens de OESO-conferentie over de kledingindustrie op 30 januari. Ze kondigden daar hun verdere samenwerking aan.

Workshop due diligence legt basis voor het echte werk

Convenant Verantwoord Goud | 06-02-2018

De eerste stappen voor due diligence door de deelnemers aan het goudconvenant zijn gezet. De uitleg, voorbeelden en uitgewisselde ervaringen tijdens een workshop over dit onderwerp geven een basis voor alle individuele deelnemers om aan de slag te gaan. Er deden elf partijen mee aan de workshop. Het convenant heeft twintig deelnemers.

Nieuwe ondertekenaar textielconvenant: Fristads

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 05-02-2018

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er een nieuwe ondertekenaar bij: Fristads Kansas Benelux BV. Daarmee zal ook dit bedrijf zich gaan inzetten om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen.

Duits-Nederlandse samenwerking versterkt duurzaamheid in de textielsector

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 30-01-2018

Het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben aangekondigd dat ze nauwer gaan samenwerken.