Nieuws

Pensioenfondsensector start besprekingen voor IMVO convenant

Convenant voor de Pensioenfondsen | 25-01-2018

De Nederlandse pensioenfondsensector, de overheid en maatschappelijke organisaties zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant. In maart 2017 heeft de Pensioenfederatie de Intentieverklaring IMVO afspraken pensioenfondsen gepubliceerd, waarin ze aangeeft toe te willen werken naar een IMVO-convenant.

Voortgangsrapportage IMVO-convenanten van start

15-01-2018

De SER werkt aan een voortgangsrapportage over de convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Doel van de voortgangsrapportage is gezamenlijke lessen te trekken om processen in de toekomst te verbeteren.

G-Star maakt spijkerbroek met minimale milieu-impact

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 09-01-2018

De spijkerbroek is gemaakt van biologisch katoen. Het bedrijf ontwikkelde een verfmethode zonder zout en zonder waterverspilling. De denimstof bevat daardoor 70 procent minder chemicaliën. Onderdelen die niet makkelijk te recyclen zijn, zijn weggelaten. De denimstof kreeg de eerste ‘Gold Level Cradle to Cradle’-denimcertificering ooit.

Pilots duurzaam inkopen natuursteen van start

Initiatief TruStone | 22-12-2017

Hoe kunnen we vanuit Nederland op een meer verantwoorde manier natuursteen inkopen? Op 7 december ging hierover een pilotproject van start met een kennissessie. Aan de pilots doet een aantal gemeenten en inkooporganisaties mee. Tijdens de eerste sessie is de onderzoeksvraag verder verkend en zijn de contouren geschetst voor verdere samenwerking op dit onderwerp.

Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 18-12-2017

Op basis van de openbaar gemaakte productielocatielijst hebben diverse organisaties problemen op de werkvloer in productielanden aangekaart. Maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven werken nu samen om misstanden van bijvoorbeeld leefbaar loon en vakbondsvrijheid aan te pakken. Samenwerking was op deze manier eerder niet mogelijk. Het is één van de resultaten die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel presenteert in haar jaarrapportage.

VN-conferentie in Genève: pleidooi voor mensenrechten-wetten bij internationale handel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 08-12-2017

In Genève vond onlangs een grote VN-conferentie plaats over het eerbiedigen van mensenrechten bij de internationale handel. Ook vertegenwoordigers van het secretariaat van het Textielconvenant waren present onder de 3000 deelnemers uit de hele wereld. Door veel deelnemers werd gepleit voor wetgeving om mensenrechtenschendingen te voorkomen.

Convenantsdeelnemer VIER VOETERS wil dierenleed bij wolproductie voorkomen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 08-12-2017

Veel wol is afkomstig van schapen waarbij onverdoofd een stuk huid is weggesneden: dit heet mulesing. VIER VOETERS wil deze praktijen tegengaan en ijvert voor het gebruik van een keurmerk.

Nieuwe ondertekenaar Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 30-11-2017

​Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er weer een nieuwe ondertekenaar bij. Mauritz & Zn. heeft zich gevoegd bij de bedrijven die nu al deelnemen aan het convenant. Daarmee zal ook dit bedrijf zich gaan inzetten om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen.

Aanpak moderne slavernij van convenantdeelnemer C&A valt in de prijzen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 23-11-2017

C&A heeft de Stop Slavery Award gewonnen van de Thomson Reuters Foundation. Het bedrijf kreeg de prijs voor het voorkomen van dwangarbeid in de productieketen.

Vier nieuwe ondertekenaars Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 20-11-2017

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er vier nieuwe ondertekenaars bij. StarSock, ByKay, Noppies en Goosecraft hebben zich gevoegd bij de bedrijven die nu al deelnemen aan het convenant. Daarmee zullen ook deze bedrijven zich gaan inzetten om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen. Ook heeft het convenant een nieuwe steunbetuiger: Control Union.