Nieuws

Partijen trekken lessen uit proces IMVO-convenanten

12-04-2018

Partijen van verschillende IMVO-convenanten kwamen bij de SER bijeen tijdens de bijeenkomst ‘De lessen van IMVO-convenanten, samen op weg naar verantwoorde ketens’. Partijen kregen de gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen over de ontwikkeling en uitvoering van convenanten op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Kleding- en textielbedrijven verder aan de slag met due diligence

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 06-04-2018

Tijdens de bijeenkomst ‘Putting due diligence into practice’ kregen deelnemers van het convenant Duurzame Kleding en Textiel handvatten om verder aan de slag te gaan met due diligence (imvo-risicomanagement). Zo’n 100 deelnemers vanuit bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid namen deel aan het programma, dat voornamelijk bestond uit workshops om due diligence verder toe te passen.

Partijen proces IMVO-convenant voor de metallurgische sector bezoeken zinkfabriek Nyrstar

Convenant voor de metaalsector | 30-03-2018

De partijen in het proces voor een internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) convenant voor de metallurgische sector hebben op donderdag 29 maart 2018 een werkbezoek gebracht aan de zinkfabriek van het bedrijf Nyrstar in Budel.

Bekijk video: The Gold Challenge 2030

Convenant Verantwoord Goud | 20-03-2018

Met het Project ‘The Gold Challenge 2030’ streeft het ministerie van Buitenlandse Zaken naar 100% gebruik van duurzaam gewonnen en geproduceerd goud.

Werkt u met goud? Sluit aan bij het Convenant Verantwoord Goud!

Convenant Verantwoord Goud | 19-03-2018

Recyclet u goud? Investeert u in goud? Verwerkt u goud in een product dat u produceert? Of maakt u prachtige sieraden van goud? Huidige partijen van het Convenant Verantwoord Goud roepen bedrijven op die werken met goud zich aan te sluiten bij het Convenant Verantwoord Goud. Het convenant heeft als doel om de negatieve impact op mens en milieu en andere risico’s in de goudketen te verminderen. Om de invloed in de keten te vergroten is het belangrijk dat meer bedrijven zich aansluiten.

Deelnemers textielconvenant verder aan de slag met risicoanalyse

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 13-03-2018

Deelnemers aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel doen continu onderzoek naar hun productieketen. Vorig jaar werden alle productielocaties in kaart gebracht. Het ging daarbij om de fabrieken waar de kleding in elkaar wordt gezet. Nu, in het tweede jaar, wordt ook een overzicht gemaakt van gebruikte materialen. Het doel: mogelijke risico’s in productielanden in kaart brengen en voorkomen.

Trainingen helpen omstandigheden in kledingfabrieken in Bangladesh verbeteren

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 05-03-2018

In Bangladesh hebben in december en februari trainingen plaatsgevonden voor plaatselijke kledingproducenten. Het gaat om fabrieken die leveren aan bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant

Convenant voor de metaalsector | 01-03-2018

De metallurgische sector start de onderhandelingen voor een convenant internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, de branche, overheid en maatschappelijke organisaties, zoals de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties, geven daarmee invulling aan internationale richtlijnen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De convenantaanpak richt zich op langetermijneffecten. De maatschappij verwacht in toenemende mate dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten in hun keten. Daarvoor is krachtenbundeling en samenwerking noodzakelijk.

Kleding produceren in Myanmar, is dat verantwoord?

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 26-02-2018

Drie brancheorganisaties organiseerden in samenwerking met SOMO en het secretariaat van het convenant op 21 februari een workshop voor bedrijven over de kledingindustrie in Myanmar. Het doel: inzicht bieden in wat er komt kijken bij verantwoord produceren in risicolanden. Myanmar is daarbij een voorbeeld.

SER licht convenantenaanpak toe in de Tweede Kamer

23-02-2018

“Het is buitengewoon complex en een proces van lange adem.” Dat zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer donderdag 22 februari in de Tweede Kamer. Kamerleden werden bijgepraat over de stand van zaken rond de Convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenanten). Die zijn bedoeld om misstanden zoals gevaarlijke arbeidsomstandigheden of milieuschade in productielanden te voorkomen.