Nieuws

Convenantdeelnemer Schijvens wint prijs voor uitbetalen leefbaar loon

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 14-11-2017

Schijvens Corporate Fashion won op 10 november 2017 de Best Practice Award van de Fair Wear Foundation. Schijvens stelde na eigen onderzoek een leefbaar loon vast voor haar fabrieksarbeiders in Turkije. Het familiebedrijf is één van de trekkers van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Nieuwe partij bij Goudconvenant

Convenant Verantwoord Goud | 18-09-2017

Het Convenant Verantwoord Goud krijgt er een partij bij. Het recyclingbedrijf Coolrec sluit zich aan bij deze samenwerking. Dit bedrijf is een dochteronderneming van Renewi (voorheen Van Gansewinkel) dat onder andere goud herwint uit afgedankte apparaten.

Nieuwe partner bij Bankenconvenant

Convenant bancaire sector | 11-07-2017

Het bankenconvenant krijgt er een partner bij. Ngo Save the Children sluit zich aan bij deze samenwerking. De organisatie heeft veel ervaring met kinderrechten en de manier waarop bedrijven dit kunnen verankeren in hun internationale MVO-beleid.

Verantwoorde kledingproductie is stap dichterbij

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-07-2017

De textielbranche heeft een basis gelegd om kleding structureel verantwoord te produceren. Voor het eerst maken bedrijven gezamenlijk bekend in welke fabrieken zij hun kleren laten maken. Bedrijven hebben ook concrete plannen gemaakt om verbeteringen in gang te zetten. Zo kunnen misstanden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu worden aangepakt.

Aanpak van kinderarbeid in goudmijnen

Convenant Verantwoord Goud | 19-06-2017

Een coalitie van Ngo's, Philips en Fairphone hebben een project in voorbereiding om kinderarbeid in Oegandese goudmijnen aan te pakken. Op deze manier willen ze zorgen dat meer van het goud dat industrieel gebruikt wordt verantwoord is gewonnen.

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Convenant Verantwoord Goud | 19-06-2017

Internationaal MVO convenant “Verantwoord goud” ondertekend: weten, laten zien en verbeteren.

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Vandaag ondertekenen producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet project in Oeganda tegen kinderarbeid wordt ontwikkeld.

Nieuwe website voor convenanten Internationaal MVO

12-06-2017

De convenanten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hebben een eigen digitale plek gekregen. Alle informatie over de verschillende convenanten is nu te vinden op www.imvoconvenanten.nl.

Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO

Initiatief TruStone | 09-05-2017

De Nederlandse natuursteensector, de overheid, vakbond FNV en enkele (coalities van) NGO’s zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant dat ertoe moet leiden dat sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt en verbeterd.

Brief aan informateur over Internationaal MVO

04-04-2017

De SER speelt een belangrijke faciliterende rol bij de ontwikkeling én de uitvoering van convenanten op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Tweede Kamer bijgepraat over IMVO convenanten

23-02-2017

Op maandag 13 februari vond op verzoek van de Tweede Kamer commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Economische Zaken een rondetafelgesprek plaats over de voortgang van de Imvo-convenanten. In drie rondes werden de Kamerleden De Roon (PVV, voorzitter) Geselschap (VVD), Van Laar (PvdA) en Voordewind (Christen Unie) hierover geïnformeerd en stelden zij aanvullende vragen.