Nieuws

Aantal bedrijven kledingconvenant zet extra stap in transparantie

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 12-11-2019

Een aantal bedrijven dat deelneemt aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel tekent een Transparency Pledge. Daarin beloven zij onder andere bekend te maken waar zij hun kleding produceren, welke type kleding daar geproduceerd wordt en hoeveel mensen daar werken.

Vruchtbare discussies over verantwoorde metaalketens tijdens LME-Week

Convenant voor de metaalsector | 08-11-2019

Er is voortgang geboekt bij de opschaling van initiatieven op gebied van internationaal verantwoord ondernemen in de metaalketens. Tijdens de LME-week in London voerde het Nederlandse convenant vruchtbare gesprekken met een breed scala aan internationale partijen uit de metaalsector.

Nederlandse supermarkten streven naar leefbaar loon in de bananensector

Convenant Voedingsmiddelen | 08-11-2019

Nederlandse supermarkten hebben in een overeenkomst vastgelegd dat zij zich gezamenlijk inzetten voor een leefbaar loon voor arbeiders in de bananenteelt. De supermarkten streven ernaar om binnen vijf jaar het verschil tussen het gangbare loon en het leefbaar loon voor hun totale bananenassortiment te verminderen met ten minste 75%.

Nulmeting Monitoringcommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 05-11-2019

Het rapport van de Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen toont de resultaten van de nulmeting, de stand van zaken bij aanvang van het Convenant. De Stuurgroep reageert in een ‘appreciatie’ op de aanbevelingen uit deze publicatie.

Jaarrapportage IMVO Convenant Verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 31-10-2019

Verzekeraars, ngo’s, de vakbond en de overheid hebben in het eerste jaar van het IMVO Convenant Verzekeringssector een belangrijke basis gelegd om de afspraken uit het convenant in praktijk te brengen.

IMVO Convenant Verzekeringssector organiseert een evaluatiebijeenkomst

Convenant verzekeringssector | 22-10-2019

Op 20 november 2019 organiseert het IMVO Convenant Verzekeringssector een evaluatiebijeenkomst voor verzekeraars, partijen bij het convenant en andere belangstellenden. De partijen bij het convenant hebben het afgelopen jaar de basis gelegd om de afspraken uit het convenant in praktijk te brengen. Tijd om met elkaar terug te blikken, ervaringen uit te wisselen en vooruit te kijken.

Veel winst te behalen door verbinden SDG-doelen en IMVO-beleid

Convenant verzekeringssector | 22-10-2019

Het SER-advies “Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen de Sustainable Development Goals (SDG’s) en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)” aan minister Kaag van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking bevat aanbevelingen voor een geïntegreerde aanpak van de SDG’s van de VN en IMVO.

Nieuwe fase voor IMVO in natuursteensector

Initiatief TruStone | 11-10-2019

Het Initiatief TruStone is per 1 oktober van start gegaan. De partijen hebben tevens een voorzitter benoemd. Daarmee gaat het de volgende fase in om in Nederland en Vlaanderen werk te maken van internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) in de natuursteensector.

NGO’s en pensioenfondsbestuurders in gesprek op themabijeenkomst IMVB-convenant

Convenant voor de Pensioenfondsen | 07-10-2019

De eerste jaarvergadering van het IMVB-convenant Pensioenfondsen op 10 september jl. had een interactief karakter. Pensioenfondsbestuurders en zes NGO’s en vakbonden gingen in kleine groepen met elkaar in gesprek over dierenwelzijn, vrijheid van vakbond, mensenrechtenverdedigers, controversiële wapens en wapenhandel, kinderrechten en klimaatverandering.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel bevordert duurzame inkooppraktijken in samenwerking met het Duitse ‘Textile Partnership’ en ACT on Living Wage

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-10-2019

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel besteedt veel aandacht aan de inkooppraktijken van ondertekenaars. Industriewijde duurzame manieren van inkopen moeten leveranciers in staat stellen betere lonen aan werknemers te betalen.