Nieuws

Udeke Huiskamp nieuw lid monitoringscommissie verzekeringsconvenant

Convenant verzekeringssector | 15-06-2022

Udeke Huiskamp MBA is toegetreden tot de onafhankelijke monitoringscommissie van internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector.

Resultaten stakeholderdialoog Rajasthan

Initiatief TruStone | 14-06-2022

In 2021 is een brede stakeholderdialoog gestart tussen het Initiatief TruStone, ngo Arisa en bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone en leveranciers van zandsteen en lokale organisaties in Rajasthan, India. Doel is om uitdagingen en goede voorbeelden te delen en gezamenlijk praktische oplossingen te formuleren om te komen tot een verantwoorde en duurzame zandsteensector in Rajasthan. Verschillende resultaten zijn inmiddels bereikt.

Webinar verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD

13-06-2022

Onlangs organiseerde de SER met de Raad voor de Jaarverslaggeving een webinar over waarom verplichte duurzaamheidsrapportage relevant is voor alle ondernemingen. Het webinar is nu terug te zien, evenals de presentatie en de gestelde vragen en antwoorden.

Webinar biodiversiteitsimpact van beleggingen

Convenant verzekeringssector | 03-06-2022

Hoe meet je de biodiversiteitsimpact van beleggingen, onder andere volgens de methodiek die is ontwikkeld door het Partnership Biodiversity Accounting Financials? Op 16 juni verzorgt het internationaal MVO-Convenant Verzekeringssector hierover een kennissessie met diverse experts.

Convenant Voedingsmiddelen start Local Expert Network

Convenant Voedingsmiddelen | 19-05-2022

Het Internationaal MVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector start met een eigen Local Expert Network. Professionals over de hele wereld worden opgeleid tot lokale risicobeoordelingsexperts op het gebied van mensenrechten voor de agrofoodsector. Door het samenbrengen van experts in een netwerk, kunnen bedrijven eenvoudig gebruikmaken van lokale kennis en meer zicht krijgen op hun internationale ketens. Zo kunnen bedrijven werk maken van Human Rights Due Diligence (HRDD), ofwel gepaste zorgvuldigheid met betrekking tot rechten van werknemers in hun productieketens.

Verantwoorde goudwinning realiseren en kinderarbeid voorkomen in Oeganda

Convenant Verantwoord Goud | 18-05-2022

‘Work: No Child’s Business (WNCB)’ partners Hivos/Stop Kinderarbeid, Unicef en EWAD hebben samen met partijen uit het Convenant Verantwoord Goud de implementatie van het ‘Joint Forces to tackle Child Labour’ project in Busia, Oeganda afgerond. Het project ondersteunde kleinschalige mijnbouwgemeenschappen bij het voorkomen en verminderen van kinderarbeid en bij het opzetten van een duurzame en traceerbare keten.

Derde jaarrapportage internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 17-05-2022

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector hebben in het derde convenantsjaar hard gewerkt om de afspraken van het convenant te realiseren. In de jaarrapportage staat hoe de verschillende partijen hier samen aan hebben gewerkt en hoe zij met positieve energie richting de eindstreep gaan.

Tweede Kamercommissie geïnteresseerd in lessen kledingconvenant en rol overheid bij internationale opschaling

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 13-05-2022

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzamere kleding- en textielsector. Het is nu zaak geen tijd verloren te laten gaan. De geleerde lessen en het opgebouwde vertrouwen tussen partijen moeten we benutten voor het uitbouwen van verdere samenwerking op internationaal niveau. Betrokkenheid van de overheid hierbij is onontbeerlijk. Dit was de boodschap van bedrijven, ngo’s en vakbonden aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens de bespreking van de eindevaluatie van het convenant.

Themakader ‘Biodiversiteit’

Convenant voor de Pensioenfondsen | 10-05-2022

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een themakader uitgebracht over biodiversiteit. Biodiversiteit is een relevant en urgent maatschappelijk thema. Veel van de bedrijven waar pensioenfondsen in beleggen, zijn direct of indirect afhankelijk van biodiversiteit. Om pensioenfondsen te ondersteunen bij hun due diligence, is hierover een themakader ontwikkeld.

SER start project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’

05-05-2022

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, houden rekening met het belang en welzijn van alle stakeholders. Het SER-project ‘betekenisvolle dialoog’, mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, helpt bedrijven om in gesprek te gaan met stakeholders.