Nieuws

Partijen Convenant voor de Metaalsector versterken samenwerking in uitdagend derde jaar

Convenant voor de metaalsector | 29-11-2022

Partijen van het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector kijken terug op een uitdagend jaar. Internationale ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en stijgende energieprijzen hadden een grote impact op de sector. De urgentie voor het realiseren van een verantwoorde metaalketen leeft bij de partijen in het convenant, zoals blijkt uit de jaarrapportage 2021-2022.

Handreiking ‘Herstel en Verhaal’ toegelicht in webinar

Convenant verzekeringssector | 24-11-2022

Wat kunnen verzekeraars doen om toegang tot ‘Herstel en Verhaal’ te bevorderen wanneer bedrijven waarin zij beleggen negatieve impact hebben veroorzaakt of daaraan hebben bijgedragen? Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector organiseerde onlangs een kennissessie hierover, die nu is terug te kijken.

Laatste training Local Expert Network afgerond in Uganda

Convenant Voedingsmiddelen | 23-11-2022

Partijen van het Convenant Voedingsmiddelen verzorgden een Human Rights Due Diligence training in Uganda. Vakbond FNV en stichting Cordaid gaven de training aan nieuwe deelnemers van het Local Expert Network.

Webinar verplichte EU-duurzaamheidsrapportage voor Nederlandse ondernemingen

23-11-2022

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving een webinar over de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD verplicht duizenden ondernemingen om te rapporteren over hun duurzaamheid. Dit zal grote effecten hebben op veel ondernemingen, ook op diegenen die er niet direct onder vallen. De eerste standaarden waaraan de ondernemingen moeten gaan voldoen, zijn vandaag bekend gemaakt. Het webinar is nu terug te zien. Ook is een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden beschikbaar.

Nieuwe ambassadeur geeft Initiatief TruStone impuls

Initiatief TruStone | 14-11-2022

Toon Huijps is gestart als ambassadeur van het Initiatief TruStone. Zijn voornaamste taak is te zorgen dat meer bedrijven zich aansluiten bij het convenant. Hij gaat daarvoor actief bedrijven benaderen uit de natuursteensector, retailers, infrabedrijven en aannemers.

Nieuwe Europese verordening moet producten met dwangarbeid weren van Europese markt

09-11-2022

In september 2022 heeft de Europese Commissie een concept verordening voorgesteld om producten die met dwangarbeid zijn gemaakt op de EU-markt te verbieden. Ben je benieuwd wat deze verordening inhoudt? En wat het voor jouw bedrijf zou kunnen betekenen? Dit artikel geeft antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Initiatief TruStone zet in op groei in tweede helft convenantsperiode

Initiatief TruStone | 17-10-2022

Het Initiatief TruStone heeft 2,5 jaar na de start een zelfevaluatie uitgebracht. Steeds meer natuursteenbedrijven doen kennis op over due diligence (gepaste zorgvuldigheid) en passen dit ook toe. Er is breed draagvlak onder de partijen om het convenant na de looptijd van vijf jaar voort te zetten, mede door de goede onderlinge samenwerking. Tegelijkertijd heeft het convenant de komende jaren enkele opgaven, waaronder een groei van het aantal aangesloten bedrijven.

Webinar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Hernieuwbare Energie Sector

Hernieuwbare energie | 17-10-2022

Met de klimaatcrisis, stijgende energieprijzen en toenemende geopolitieke spanningen, wordt de energietransitie steeds belangrijker. In de toeleveringsketen van de hernieuwbare energiesector (zon en wind) bestaan echter risico’s op negatieve effecten voor mens en milieu die niet genegeerd kunnen worden. De SER en het Danish Institute for Human Rights organiseerden op 7 september een webinar over dit onderwerp.

Gevolgen IMVO-wetgeving voor verzekeraars

Convenant verzekeringssector | 14-10-2022

Met de komst van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive is Europese wetgeving op het gebied van IMVO in ontwikkeling. Daarnaast is de Nederlandse overheid bezig met het formuleren van de nationale inzet. Hoe gaat dit de verzekeringssector raken en hoe bereiden verzekeraars zich voor? De kennissessie hierover is nu terug te kijken.

Engagementsamenwerking in de toeleveringsketen van palmolie

Convenant voor de Pensioenfondsen | 12-10-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn tweede engagementcasus afgesloten rond drie ondernemingen in de palmoliesector: een inkoper, een leverancier en een dochteronderneming. Het aanpakken van systemische problemen in de toeleveringsketen van palmolie kost tijd, vereist aanzienlijke capaciteit en de engagementdoelstellingen waren vanaf het begin ambitieus. De werkgroep heeft toch gekozen voor de palmoliesector en de geleerde lessen verzameld.