Nieuws

Webinar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Hernieuwbare Energie Sector

Hernieuwbare energie | 17-10-2022

Met de klimaatcrisis, stijgende energieprijzen en toenemende geopolitieke spanningen, wordt de energietransitie steeds belangrijker. In de toeleveringsketen van de hernieuwbare energiesector (zon en wind) bestaan echter risico’s op negatieve effecten voor mens en milieu die niet genegeerd kunnen worden. De SER en het Danish Institute for Human Rights organiseerden op 7 september een webinar over dit onderwerp.

Gevolgen IMVO-wetgeving voor verzekeraars

Convenant verzekeringssector | 14-10-2022

Met de komst van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive is Europese wetgeving op het gebied van IMVO in ontwikkeling. Daarnaast is de Nederlandse overheid bezig met het formuleren van de nationale inzet. Hoe gaat dit de verzekeringssector raken en hoe bereiden verzekeraars zich voor? De kennissessie hierover is nu terug te kijken.

Engagementsamenwerking in de toeleveringsketen van palmolie

Convenant voor de Pensioenfondsen | 12-10-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn tweede engagementcasus afgesloten rond drie ondernemingen in de palmoliesector: een inkoper, een leverancier en een dochteronderneming. Het aanpakken van systemische problemen in de toeleveringsketen van palmolie kost tijd, vereist aanzienlijke capaciteit en de engagementdoelstellingen waren vanaf het begin ambitieus. De werkgroep heeft toch gekozen voor de palmoliesector en de geleerde lessen verzameld.

Minister Schreinemacher over IMVO-samenwerking: “Mooie resultaten, die ik graag verder wil stimuleren”

06-10-2022

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) nam deel aan een rondetafelgesprek bij de SER. Centraal stonden de ervaringen van bedrijven, ngo’s en vakbonden in hun samenwerking om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te bevorderen in diverse toeleveringsketens.

Duurzame transitie voedselsysteem nodig om impact op mens, dier en milieu te verminderen

Convenant verzekeringssector | 30-09-2022

Het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector publiceerde onlangs een update van het themakader Dierenwelzijn. Nienke van der Veen van World Animal Protection gaat aan de hand van drie vragen in op het belang van dierenwelzijn en pleit voor een bredere blik op de huidige stikstofcrisis.

Resultaten vijf jaar Convenant Verantwoord Goud

Convenant Verantwoord Goud | 29-09-2022

In juni 2022 liep het Convenant Verantwoord Goud ten einde. De jaarrapportage 2021-2022 en de eindevaluatie zijn nu gepubliceerd. Uit de beoordeling van de rapportages blijkt dat de aangesloten bedrijven in jaar 4 en 5 voortgang hebben geboekt of stabiel zijn gebleven in de implementatie van hun due diligence. Tegelijkertijd blijkt uit de eindevaluatie dat niet alle doelstellingen van het Convenant na vijf jaar zijn gerealiseerd.

Due Diligence Roadshow: leer jouw keten te verduurzamen

Convenant Voedingsmiddelen | 23-09-2022

Werk jij in de voedingsmiddelensector en wil je aan de slag met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen? De SER organiseert samen met maatschappelijke organisaties uit het IMVO convenant Voedingsmiddelen een praktische tweedaagse due diligence training op vijf verschillende locaties in het land.

Convenant sluit af met eindrapport

Convenant Sierteeltsector | 23-09-2022

Op 22 september 2022 kwamen ondertekenaars en steunbetuigers van het IMVO-Convenant Sierteeltsector bijeen om terug te kijken op drie jaar samenwerking. De activiteiten, aanbevelingen en perspectieven op een duurzame ontwikkeling van de sector, zijn samengevat in een eindrapport.

“Breng EU-wetgeving in lijn met OESO-richtlijnen”

Convenant voor de Pensioenfondsen | 21-09-2022

Onlangs organiseerde het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen een bijeenkomst over de aankomende EU-wetgeving op het gebied van due diligence. Sprekers van Pensioenfonds PMT, de Pensioenfederatie en de SER gingen in op de relatie tussen de wetgeving en het convenant.

Sociale risico’s energietransitie

Convenant verzekeringssector | 20-09-2022

Verzekeraars zijn actief bezig met de energietransitie. De winning van de grondstoffen die hiervoor nodig zijn, gaat echter gepaard met verschillende sociale en milieuproblemen. Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector organiseerde onlangs een kennissessie over de sociale ESG-risico’s, die nu is terug te kijken.