Nieuws

Due Diligence Roadshow: leer jouw keten te verduurzamen

Convenant Voedingsmiddelen | 23-09-2022

Werk jij in de voedingsmiddelensector en wil je aan de slag met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen? De SER organiseert samen met maatschappelijke organisaties uit het IMVO convenant Voedingsmiddelen een praktische tweedaagse due diligence training op vijf verschillende locaties in het land.

Convenant sluit af met eindrapport

Convenant Sierteeltsector | 23-09-2022

Op 22 september 2022 kwamen ondertekenaars en steunbetuigers van het IMVO-Convenant Sierteeltsector bijeen om terug te kijken op drie jaar samenwerking. De activiteiten, aanbevelingen en perspectieven op een duurzame ontwikkeling van de sector, zijn samengevat in een eindrapport.

“Breng EU-wetgeving in lijn met OESO-richtlijnen”

Convenant voor de Pensioenfondsen | 21-09-2022

Onlangs organiseerde het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen een bijeenkomst over de aankomende EU-wetgeving op het gebied van due diligence. Sprekers van Pensioenfonds PMT, de Pensioenfederatie en de SER gingen in op de relatie tussen de wetgeving en het convenant.

Sociale risico’s energietransitie

Convenant verzekeringssector | 20-09-2022

Verzekeraars zijn actief bezig met de energietransitie. De winning van de grondstoffen die hiervoor nodig zijn, gaat echter gepaard met verschillende sociale en milieuproblemen. Het IMVO-convenant voor de verzekeringssector organiseerde onlangs een kennissessie over de sociale ESG-risico’s, die nu is terug te kijken.

Nieuwe handreiking ‘Herstel & Verhaal’ toegelicht tijdens bijeenkomst

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-09-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen organiseerde recentelijk een bijeenkomst over stap 6 van het due diligence-proces: Herstel & Verhaal. Het convenant heeft hierover een handreiking gepubliceerd. Herstel & verhaal is vaak de lastigste stap voor pensioenfondsen om toe te passen.

Tool ‘Herstel en verhaal binnen verantwoord beleggen’

Convenant verzekeringssector | 22-08-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een tool uitgebracht over ‘herstel en verhaal’, stap 6 van het due diligence-proces. De tool gaat in op wat verzekeraars kunnen doen om toegang tot herstel en verhaal voor benadeelden te bevorderen, wanneer bedrijven waarin zij beleggen negatieve impact hebben veroorzaakt of daaraan hebben bijgedragen.

Nieuw framework wijst kledingbedrijven de weg naar verantwoord inkopen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 17-08-2022

Ruim een jaar hebben vertegenwoordigers van het voormalige Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) hard gewerkt samen met Ethical Trading Initiative, Fair Wear Foundation en het Duitse Partnerschap voor Duurzame Textiel om verantwoorde inkooppraktijken te definiëren. Dit heeft geleid tot een ‘Common Purchasing Practices Framework’. Inkooppraktijken zijn een belangrijke factor voor positieve impact bij productielocaties.

Handreiking voor aanpak kinderarbeid in natuursteensector

Initiatief TruStone | 05-08-2022

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen kinderarbeid tegen te gaan. Bedrijven die aandacht willen geven in hun toeleveringsketens aan de rechten van kinderen, vinden in deze handreiking veel goede tips. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Deelnemers Local Expert Network volgen training in Thailand

Convenant Voedingsmiddelen | 03-08-2022

Partijen van het Convenant Voedingsmiddelen hebben in Bangkok, Thailand een groep deskundigen getraind op het gebied van Human Rights Due Diligence. De training werd uitgevoerd door CNV Internationaal en Global March Against Child Labour ten behoeve van het Local Expert Network.

Leeswijzer voor handreikingen transparantie

Convenant verzekeringssector | 02-08-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft verschillende handreikingen uitgebracht over transparantie. Deze zijn nu samengevat in een compacte leeswijzer.