Publicaties

Informatie voor bedrijven en aanbestedende diensten

Beoordelingskader

  • Beoordelingskader (pdf)
    De bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone hebben toegezegd zich te houden aan een aantal afspraken. In het beoordelingskader staan de eisen waaraan importerende bedrijven moeten voldoen. De mate waarin bedrijven hier invulling aan moeten geven kan verschillen. Dat hangt onder meer af van de omvang van het bedrijf en zijn positie in de keten.

Handreikingen

Naast de algemeen beschikbare handreikingen, hebben aangesloten bedrijven toegang tot meer documenten die hen ondersteunen in hun due diligence-activiteiten.

Risicoanalyses

  • From Mountains of Hope to Anthills of Despair (pdf)
    Beoordeling van mensenrechtenrisico's bij de winning en productie van natuursteen in Zimbabwe.
  • Rajasthan / Telangana risk assessment (pdf)
    Onafhankelijke risicoanalyse in het kader van de TruStone pilot ISV rond de winning en verwerking van zwart graniet in Telangana en de winning en verwerking van zandsteen in Rajasthan. De analyse laat zien met welke risico’s inkopers van natuursteen te maken kunnen krijgen. De analyse is besproken met bedrijven, overheden en lokale stakeholders met als doel om gezamenlijk te werken aan verbeteringen. 

Jaarrapportages