Publicaties

Informatie voor bedrijven en aanbestedende diensten

Beoordelingskader

  • Beoordelingskader (pdf)
    De bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone hebben toegezegd zich te houden aan een aantal afspraken. In het beoordelingskader staan de eisen waaraan importerende bedrijven moeten voldoen. De mate waarin bedrijven hier invulling aan moeten geven kan verschillen. Dat hangt onder meer af van de omvang van het bedrijf en zijn positie in de keten.

Handreikingen

Naast de algemeen beschikbare handreikingen, hebben aangesloten bedrijven toegang tot meer documenten die hen ondersteunen in hun due diligence-activiteiten.

Risicoanalyses

Het Initiatief TruStone laat voor regio’s waar deelnemende importeurs actief zijn onafhankelijke risicoanalyses uitvoeren. De analyses laten zien met welke risico’s importeurs te maken kunnen krijgen en helpen importeurs om de omstandigheden in de eigen ketens te onderzoeken. Het kan tevens een eerste stap zijn naar een gezamenlijke aanpak van risico’s.

Aangesloten bedrijven hebben toegang tot meer risicoanalyses.

Rapportages