Publicaties

Publicaties IMVO convenant Voedingsmiddelensector

Informatie voor bedrijven

 • Stappenplan (pdf)
  Dit stappenplan is ontwikkeld voor bedrijven die ondersteuning zoeken bij de toepassing van internationaal MVO en geeft praktische tips.
   
 • Heat map tool (xlsx)
  De heat map tool helpt bedrijven om risico’s te prioriteren door een overzicht te maken van de geïdentificeerde risico’s en deze te beoordelen op ernst en kans.
   
 • Self-assessment tool
  De self-assessment tool helpt bedrijven in kaart te brengen in hoeverre zij reeds invulling geven aan internationaal MVO-risicomanagement, gebaseerd op internationale richtlijnen.
   
 • Questions to address freedom of association and social dialogue in the agrifood sector 
  A guide for traders, buyers, CSR managers, brand or retail representatives

Factsheets risicogrondstoffen

In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.

Jaarrapportages

Overige publicaties