Publicaties

Publicaties IMVO convenant Voedingsmiddelensector

Informatie voor bedrijven

Factsheets risicogrondstoffen

In de factsheets staat informatie over landen van herkomst, grondstofketens, milieurisico’s, sociale risico’s, relevante keurmerken, relevante sectorinitiatieven, aandachtspunten, bronnen voor nadere informatie en contactgegevens van experts uit het convenant.

Jaarrapportages

Overige publicaties