Publicaties

Evaluaties

Verantwoordelijkheid in coronacrisis

Beoordelingskader

 • Beoordelingskader (pdf)
  De bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben toegezegd zich te houden aan een aantal afspraken. In het beoordelingskader staan de eisen waaraan de bedrijven moeten voldoen.
 • Due diligence vragenlijst (xlsx)
  De complete vragenlijst van Bijlage 1 uit het Beoordelingskader als Excel-bestand.

Transparantie & communicatie

 • Productielocatielijst
  Waar laten de bedrijven die het convenant hebben ondertekend hun kleding maken? Bekijk een kaart met productielocaties.
 • Criteria voor communicatie door bedrijven (pdf)
  Bedrijven die deelnemen aan het convenant moeten ook communiceren over hun inspanningen voor duurzame productie. In de notitie zijn uitgangspunten geformuleerd.

Herstel & verhaal

Water, energie & chemicaliën

 • Handboek natte processen
  Dit handboek, opgesteld door Solidaridad samen met het Convenant, geeft bedrijven praktische handvatten hoe de zogenoemde natte processen, waaronder het kleuren, printen en behandelen van textiel, in kaart te brengen en hun impact op het milieu aanzienlijk te verminderen.

Jaarrapportage

Overige jaarrapportages

Overige publicaties