Nieuws

Succesvol slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

06-12-2021

Met een succesvolle, interactieve bijeenkomst is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel na vijf en een half jaar afgesloten. Een reeks aan sprekers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid blikten samen met de gasten terug en vooruit. De meerwaarde van de samenwerking binnen de sector stond hierbij centraal.

Feedback van leveranciers en medewerkers over inkooppraktijken gedeeld in webinar

03-12-2021

Op 14 december 2021 organiseren het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en het Duitse Partnerschip fot Sustainable Textiles (PST) een webinar over verantwoorde inkooppraktijken in de kleding- en textielsector.

Transparantietool voor risicoanalyse in de kleding- en textielketen

05-08-2021

Modint heeft binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel het initiatief genomen om alle gecombineerde kennis van het bedrijfsleven en experts vast te leggen in twee tools voor bedrijven.

Nieuw gemeenschappelijk raamwerk leidt de weg naar verantwoorde inkooppraktijken in de kleding- en textielsector

30-06-2021

Een groep multi-stakeholderinitiatieven, waaronder het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, heeft een gemeenschappelijk raamwerk opgesteld voor verantwoord inkopen. Dit is essentieel om te komen tot verbeteringen in arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens in de kleding- en textielsector.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel, het Duitse Partnership for Sustainable Textiles en Fair Wear Foundation werken samen aan toegang tot herstel

22-06-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, de German Partnership for Sustainable Textiles (PST) en de Fair Wear Foundation gaan samenwerken aan ‘toegang tot herstel’ in een aantal kledingfabrieken in India en Vietnam. Dit betekent dat verschillende aangesloten merken het voor textielarbeiders makkelijker maken om misstanden te melden.

Kledingconvenant boekt resultaten in maatschappelijk verantwoord ondernemen tijdens coronapandemie

21-06-2021

Uit de jaarrapportage van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel blijkt dat er zichtbare stappen voorwaarts zijn gezet, ondanks de coronapandemie. Zo steeg het percentage deelnemende bedrijven dat voldoet aan de convenantsverplichtingen van 63 naar 80 procent.

Convenantspartijen op de bres voor kinderrechten in Turkije

17-06-2021

Vanuit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is UNICEF een collectief project gestart met kledingbedrijven America Today, Company Fits en Zeeman om de rechten van kinderen te beschermen in hun Turkse toeleveringsketens.

Convenantsdeelnemers steunen vaststellen minimumloon voor textielarbeiders in Tamil Nadu

14-06-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de meeste aangesloten bedrijven die in Tamil Nadu produceren, hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar een nieuw Minimumlooncomité in India. Zij verwelkomen de oprichting van dit comité voor de textielindustrie door de regering van Tamil Nadu.

Veiliger en gezonder werkomstandigheden in Chinese kledingververijen

10-06-2021

Onder leiding van Arcadis hebben zes deelnemende bedrijven aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel een 2,5 jaar durend verbeterprogramma voor kledingververijen in China afgerond. Het doel van het programma was om van de ververijen een veiligere en gezondere werkplek te maken. Door de kledingmerken dichter bij hun productieketen te brengen, begrijpen ze beter met welke uitdagingen de ververijen worden geconfronteerd en hoe ze deze gezamenlijk kunnen aangaan.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel maakt beoordeling bedrijven transparanter

25-05-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar beoordelingskader uitgebreid met een praktische toelichting op elk beoordelingscriterium. Zo wordt het duidelijker wat van deelnemende kleding- en textielbedrijven wordt verwacht op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kader beschrijft hoe de bedrijven hierop worden beoordeeld.