Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector

Brancheorganisaties in de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties en rijksoverheid hebben het IMVO convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector ondertekend. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken.

Tijdlijn
Handreikingen, werkgroepen
Jaarthema: biodiversiteit
OESO-richtlijnen
Beheer verzekeringsvermogen op Nederlandse markt Geleerde lessen
Verzekeraars aangesloten Sustainable Development Goals

Nieuws