Publicaties

Themakaders
De partijen in het convenant hebben voor verschillende thema’s een beleggingsraamwerk opgesteld op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur (ESG-thema’s):

Geleerde lessen
De belangrijkste geleerde lessen uit diverse casussessies (pdf)

Handreikingen transparantie
De partijen binnen de Werkgroep Transparantie streven naar het vergroten en verbeteren van transparantie en stellen hiervoor diverse handreikingen op.

Monitoringsrapporten

Jaarrapportages

Overige publicaties