Publicaties

Themakaders
De partijen in het convenant hebben voor verschillende thema’s een beleggingsraamwerk opgesteld op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur:

Geleerde lessen
De belangrijkste geleerde lessen uit diverse casussessies (pdf)

Monitoringsrapport
De monitoringscommissie heeft haar tweede rapport gepubliceerd. De stuurgroep van het convenant heeft hierop gereageerd.

Jaarrapportage 2019-2020
Bekijk het online magazine met de resultaten van het Convenant Verzekeringssector.

Jaarrapportage 2018-2019
Bekijk het online magazine met de resultaten van het Convenant Verzekeringssector.

NGO-expertiselijst (pdf)

Convenant Verzekeringssector (pdf)
Lees de volledige tekst van de overeenkomst.

Intentieverklaring verzekeringssector (pdf)