SER: Bouw voort op lessen IMVO-convenanten

05 juli 2018
SER: Bouw voort op lessen IMVO-convenanten

Om tot een succesvol convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te komen, is het van belang dat deelnemende partijen zelf voldoende ‘eigenaarschap’ hebben. Dit is één van de lessen uit de eerste voortgangsrapportage die de SER-commissie IMVO op donderdag 5 juli heeft uitgebracht.


Aan de hand van negen thema’s werden door middel van interviews en een dialoogbijeenkomst de belangrijke lessen in kaart gebracht. Zo is kennis een belangrijke factor: kennis over elkaars werk, over de markt en over elkaars motivatie om mee te doen. Op basis daarvan kunnen partijen werken aan wederzijds vertrouwen. Ook zijn er diverse lessen getrokken over de rollen van de partijen die aan tafel zitten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.