Due diligence in de metaalsector

Wat is ‘stap 5’?

Het communiceren naar de buitenwereld over de uitvoering van due diligence. Het gaat erom dat een bedrijf zichtbaar maakt hoe het mens en milieu respecteert. Dit doet een bedrijf onder andere door te communiceren over de genomen maatregelen om potentiële en daadwerkelijke negatieve gevolgen te identificeren en aan te pakken. Het communiceren over de uitkomsten van de getroffen maatregelen is net zo belangrijk. 

Meer weten over stap 5?

Stap 5 en het convenant

Het convenant biedt een instrument aan om als bedrijf invulling te geven aan de vijfde stap, de webtool zorgt voor een overzichtelijke weergave. Het te downloaden ‘sjabloon voor een publiek due diligence rapport’ helpt bedrijven om een eigen rapport op te stellen. Het sjabloon bevat tevens een checklist voor bedrijven om te controleren of hun due diligence rapportage voldoet aan de OESO-richtlijnen. Bij het opstellen van het rapport kunnen experts binnen het convenant worden geraadpleegd om de kwaliteit van het rapport te verbeteren.

In de praktijk

Bedrijven binnen het convenant met een publieke rapportage: