Due diligence in de metaalsector

Stap 3. Stop, voorkom of beperk negatieve gevolgen en stap 6. Zorg voor herstelmaatregelen of werk hieraan mee.

Wat zijn stap 3 en stap 6?

Bij stap 3 hoort het staken van activiteiten die negatieve gevolgen veroorzaken of eraan bijdragen. Een bedrijf komt hierachter door stap 2 goed te doorlopen. Het bedrijf ontwikkelt een concreet plan, en voert deze uit, om potentiële en daadwerkelijke negatieve gevolgen te voorkomen en te beperken.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch iets misgaan bij een bedrijf, eventuele buitenlandse dochters of toeleveranciers. In dat geval dienen zaken tijdig te worden rechtgezet en klachten serieus te worden afgehandeld. Volgens stap 6 dienen bedrijven adequaat te reageren op klachten en/of herstel aan te bieden aan de getroffen stakeholders of rechthebbenden. Dit kan via klachtenmechanismes op bedrijfs- of sectorniveau. Als deze geen bevredigend resultaat opleveren, dan kan bemiddeling door het Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen overwogen worden.

Meer weten over stap 3 en stap 6?

Stap 3 en stap 6 en het convenant

Het convenant biedt een instrument aan om als bedrijf invulling te geven aan de derde en de zesde stap. Het ‘sjabloon voor een due diligence actieplan’ stelt bedrijven in staat om een plan te maken om potentiële of daadwerkelijke negatieve gevolgen in de keten aan te pakken. Dit plan wordt opgesteld op basis van de resultaten van de heatmap (stap 2) en het raadplegen van belanghebbenden en experts, dit zijn onder andere de maatschappelijke organisaties die deelnemen aan het convenant. Bedrijven kunnen invulling geven aan de zesde stap door middel van het raadplegen van dezelfde maatschappelijke organisaties.

Bekijk hier het volledige overzicht met hulpmiddelen.