Due diligence in de metaalsector

Wat is ‘stap 4’?

Het continu volgen van de voortgang (monitoring) is noodzakelijk, wil een bedrijf weten of zijn beleid op het gebied van internationaal MVO optimaal wordt uitgevoerd en of er adequaat op geïdentificeerde risico’s is gereageerd. De uitkomsten van de monitoring worden gebruikt om due diligence processen in de toekomst te verbeteren.

Meer weten over stap 4?

Stap 4 en het convenant

Het convenant biedt nog geen concreet instrument aan om invulling te geven aan de vierde stap. Zodra er een behoefte is vanuit de bedrijven om hiervoor een instrument te ontwikkelen, wordt dit gezamenlijk gedaan. Tot die tijd kunnen bedrijven het netwerk van experts binnen het convenant raadplegen om hen te assisteren bij het uitvoeren van stap 4.