Due diligence in de metaalsector

Wat is ‘stap 1’?

De overheid, consumenten, zakelijke klanten, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven expliciet aangeven dat ze bij al hun activiteiten de rechten van kinderen, werknemers, en omwonenden respecteren en milieuvriendelijk opereren. Door het opstellen van een internationaal MVO-beleid maakt het bedrijf duidelijk hoe het zaken wenst te doen. Vervolgens is het aan het bedrijf om het beleid te integreren binnen het bedrijf en in relaties met leveranciers en andere zakelijke relaties.

Meer weten over Stap 1?

Stap 1 en het convenant

Het convenant biedt via de ‘due diligence webtool’ diverse instrumenten aan om als bedrijf invulling te geven aan de eerste stap. Zo bevat het een ‘voorbeeld internationaal MVO-beleid’, ter inspiratie voor bedrijven bij het opstellen van hun eigen beleid. De ‘Maturity Assessment Tool’ helpt bedrijven om inzicht te krijgen in de status van uitvoering van due diligence binnen het bedrijf. De antwoorden op de Maturity Assessment worden gebruikt om een gepersonaliseerd ‘Plan van Aanpak’ te genereren. Hiermee kunnen bedrijven een plan opstellen om hun score in de toekomst te verhogen. Bedrijven leveren het Maturity Assessment en het Plan van Aanpak jaarlijks aan bij het secretariaat. Naast de instrumenten hebben bedrijven toegang tot een netwerk van experts om hen te assisteren bij het uitvoeren van stap 1.

In de praktijk

Bedrijven binnen het convenant met een internationaal MVO-beleid: