Due diligence in de metaalsector

Stap 1. Integreer MVO in het beleid en de managementsystemen.

Wat is stap 1?

De overheid, consumenten, zakelijke klanten, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven expliciet aangeven dat ze bij al hun activiteiten de rechten van kinderen, werknemers, en omwonenden respecteren en milieuvriendelijk opereren. Door het opstellen van een internationaal MVO-beleid maakt het bedrijf duidelijk hoe het zaken wenst te doen. Vervolgens is het aan het bedrijf om het beleid te integreren binnen het bedrijf en in relaties met leveranciers en andere zakelijke relaties.

Meer weten over stap 1?

Stap 1 en het convenant

Het convenant biedt diverse instrumenten aan om als bedrijf invulling te geven aan de eerste stap. Het ‘voorbeeld internationaal MVO-beleid’ gebruiken bedrijven als inspiratie bij het opstellen van hun eigen beleid. De ‘Maturity Assessment Tool’ helpt bedrijven om inzicht te krijgen in de status van uitvoering van due diligence binnen het bedrijf. Uit de vragenlijst rolt een score. Het ‘Maturity Improvement Plan’ gebruiken bedrijven om een plan op te stellen om hun score in de toekomst te verhogen. Bedrijven leveren de Maturity Assessment Tool en het Maturity Improvement Plan jaarlijks in bij het secretariaat. Bedrijven hebben, naast gebruik van de instrumenten, toegang tot een netwerk van experts om hen te assisteren bij het uitvoeren van stap 1.

Bekijk hier het volledige overzicht met hulpmiddelen.

In de praktijk

Bedrijven binnen het convenant met een (internationaal) MVO-beleid: