Directeuren in dialoog over voortgang convenant

24 mei 2019
Bescherming (verzekering) van een huis

© Pixabay

De directeuren van alle deelnemende partijen aan het IMVO-convenant in de Verzekeringssector kwamen in mei bij elkaar om de voortgang van de afspraken van het convenant met elkaar te bespreken. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren ondermeer voortgang van verschillende werkgroepen, het thema klimaatverandering en enkele praktijkcasussen.

Directeur Jan Gruiters van PAX gaf een presentatie over het werk van PAX in relatie tot het IMVO-convenant. De hoge opkomst van het aantal directeuren toont aan dat partijen hun commitment aan het convenant graag onderstrepen. Afgesproken is dat de bijeenkomst regelmatig wordt herhaald en dat volgende keer verzekeraars zelf ook aan zullen sluiten.

Betrokken bij het convenant zijn

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.